Elérkezett az a nap, amikor iskolai tanulmányaitok véget érnek. A járványveszély miatt sajnos arra kényszerültünk, hogy búcsúztatásotok iskolás éveitektől az elmúlt hat hónapban megszokott digitális térben történjen.

A rendkívüli helyzet nem változtat azon, hogy a mai nappal számotokra lezárul egy korszak, a védett iskolai környezetből kiléptek a nagybetűs életbe. Sok olyan élménytől megfosztott benneteket a sors, ami járt volna Nektek a Deák Gimnáziumban eltöltött évek lezárásaként. Nem készülhettetek a szalagavatóra az osztálytáncokkal és a keringővel, nem állhattatok a színpadon, hogy ünnepélyesen, a megilletődött rokonok, ismerősök előtt átvegyétek a végzősöknek járó szalagot. Hiányzik az az utolsó évi jó érzés, hogy végre igazán összekovácsolódott az osztályközösségetek.   De remélem, a korábbi évekről megőriztek sok kedves emléket, ami az iskolához, osztálytársaitokhoz, osztályfőnökeitekhez és tanáraitokhoz kötődik.

Nem adódott lehetőség arra sem, hogy átadjam az idei Deák Díjakat annak a tíz végzősnek, akik a tantestület véleménye szerint valamilyen területen kitűntek társaik közül. Bízom abban, hogy plaketteket hamarosan megkaphatják a következő diákok:

Kiemelkedő közéleti tevékenységéért: Frigyik Viktória 12.B
Kiemelkedő tudományos tevékenységéért: Kozma Boglárka 12.B
Kiemelkedő művészeti tevékenységéért: Martincsák Anna 12.A
Kiemelkedő sporttevékenységéért:
Boros Bálint 12.A
 Karácsony Vanda 12.B
Piros Réka 12.B
Kiváló tanulmányi eredményéért:
Barnai Szintia 12.B
Ménesi Dóra 12.C
Sipos Laura 12.C
Különdíjat kap:  Kloknicer Domonkos 12.A

Kedves búcsúzó tanítványok!

Tanáraitok Veletek együtt aggódnak, hogy a megszokott és már sokszor jól működő rendszer helyetti digitális oktatás keretében mennyire tudtatok felkészülni a szintén nem hagyományos érettségi vizsgára. Azonban remélem, hogy az elmúlt évek közös munkája és az utolsó hónapok erőfeszítései elegendők lesznek ahhoz, hogy sikerrel vegyétek az utolsó akadályt, az utolsó iskolai megmérettetést.

Kívánom Nektek, hogy szép eredménnyel jussatok túl az érettségin, és kívánom, hogy az élet valami módon kárpótoljon Titeket azért, amit elvett! A felnőtt életetekben valósuljanak meg vágyaitok, elképzeléseitek, váljatok boldog és sikeres felnőtté!

Most csak így virtuálisan van lehetőségem elköszönni tőletek tanáraitok, iskolatársaitok és a magam nevében. Bár a ballagás meghitt pillanatai nem pótolhatók, szeretnénk, ha utolsó gimnazista napotokról valamilyen szép emléket is magatokkal vinnétek. Fogadjátok tanáraitoktól szeretettel azt az üzenetcsokrot, amit nektek készített a tanári kar!

Videó: https://drive.google.com/file/d/11U3y4vgnn4uyaRWixuj4Ty68eD7NqWAs/view

Budapest, 2021. április 30.

Fencz Györgyné
igazgatónő

Kedves 12-edikesek!