KÖZNEVELÉSI MOBILITÁSI PÁLYÁZAT

Uniós támogatást nyert a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
Adaptív szemléletet a Deákba
című pályázata

Legújabb sikerünk, hogy az Erasmus+ KA1 köznevelési mobilitási pályázatunkkal ismét Európai Uniós pályázatot nyertünk.

Az adaptív szemlélet és oktatás megvalósítása egyik fő célkitűzésünk a gimnáziumunkban. Az adaptivitás során kulcsfontosságú a frontális tanulásszervezéstől való távolodás és kooperatív, kollaboratív tanulásszervezési munkaformák használata. A projekt megvalósításval azt kívánjuk elérni,  hogy a továbbképzéseken a kollégák az adaptív szemlélet megvalósításához szükséges  módszertani ismereteket sajátítsák el, illetve  job shadowing során litván iskolákban tett látogatásokon szerezzenek tapasztalatokat e témában.

18 tanár fog részt venni nemzetközi továbbképzéseken, szakmai látogatáson. Ez teremti meg annak a lehetőségét, hogy minél több tantárgy bevonásával új utakat teremtsen a gimnázium a tanításban, nemzetközi szemléletet alakítson ki, fejlessze a tanárok nyelvtudását, és jó gyakorlatokat szerezzen az adaptivitás megvalósításához. A gimnázium pedagógusai más országok tanáraival együtt tanulnak a kurzusokon, ezáltal lehetőségük lesz sokoldalú szakmai ismeretségek kötésére. A résztvevők és az intézmény céljai, hogy a megszerzett tudást hatékonyan kamatoztassák osztálytermi munkájuk során, megújuljanak módszertanilag, frissen szerzett tudásukat széles körben átadják.

Az Erasmus+ mobilitási projektbe bevont munkatársak valamennyien nyitottak konkrét célunk megvalósítására, a nemzetköziesítésre, az innovációra, a megújulásra, az adaptivitás megvalósítására. A nemzetközi továbbképzéseken szerzett tapasztalatok megfelelő motivációt fognak jelenteni az interkulturális nevelés és együttműködés megvalósításában. Legfontosabb célunk az, hogy a megszerzett és fejlesztett kompetenciáink, az ennek nyomán megvalósuló nemzetközi projektek hozzájáruljanak ahhoz, hogy diákjainkat toleráns, európai értékrenddel bíró, az európai mobilitásban rejlő lehetőségeket kihasználni képes polgárokká neveljük.

Az alábbi mobilitások megvalósítására nyertünk uniós támogatást:

 TovábbképzésIdőpontIdőpontHelyszín
Fodor AndreaDigitális osztályterem: az IKT használata az oktatásban2021.07.19.2021.07.25.Helsinki
Finnország
Fencz GyörgynéDigital Storytelling2021.11.01.2021.11.07.Lisszabon
Portugália
Barócsiné dr. Kirilova SztefkaEnglish Language Course at Cork English College2021.08.02.2021.08.13.Cork
Írország
Valkó KrisztinaTablet Einsatz im Unterricht2021.10.18.2021.10.23.Kréta
Görögország
dr. Pál KatalinLanguage & methodology for teachers of german as a foreign language (Module 3)2021.08.09.2021.08.13.Lindau
Autsztria
Gál FerencEnfglish for educators:advance your career2021.10.18.2021.10.22Palermo
Olaszország
Lázár András4 Tools for innovative education2021.09.27.2021.10.01.Valencia
Spanyolország
Lantos DóraEducational Coaching Tools2021.08.30.2021.09.03.Malaga
Spanyolország
Szabóné Gábor AnikóFit in Deutsch2021.08.02.2021.08.06.Málta
Székely-Kékedi KingaPedagogical leadership and educational innovation Finland2021.08.22.2021.08.28.Helsinki
Finnország
Farkas ZoltánICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, collaboration and Creativity2021.08.16.2021.08.21.Barcelona
Spanyolország
Vörösmarty BalázsGamification in Education2021.07.24.2021.07.30.Madrid
Spanyolország
Málits Petra 
(Gutmayer Helga helyett)
Game Based Learning and Gamification in the Classroom2021.08.23.2021.08.28.Prága
Csehország
Faragó OrsolyaFluency and English Development for Educational Staff2021.10.25.2021.11.05.Málta
Szabóné Gábor Anikó
Fencz György Sándorné
Velenczeiné dr. Bierbauer Zsuzsanna
Kökény Ildikó
Tőkésné Pózna Gabriella
Job shadowing (szakmai látogatás)2021.09.13.2021.09.17.Vilnius
Litvánia
Beszámolók (.pdf)
Disszemináció
Őszi pedagógiai napok

ERASMUS+ pályázat lezárása

A pandémia miatt egyéves késéssel valósultak meg a továbbképzések, de sikeresen lezajlott valamennyi tervezett mobilitás és szakmai látogatás.

19 tanár vett részt a projektben, ez teremtette meg annak a lehetőségét, hogy minél több tantárgy bevonásával új utakat teremtsünk a tanításban, nemzetközi szemléletet alakítsunk ki, fejlesszük a tanárok nyelvtudását, és jó gyakorlatokat szerezzünk az adaptivitás megvalósításához. A továbbképzések Németországban, Csehországban, Görögországban, Írországban, Olaszországban, Portugáliában, Finnországban, Spanyolországban, Máltán és Litvániában zajlottak le. A gimnázium pedagógusai más országok tanáraival együtt tanultak a kurzusokon, ezáltal lehetőségük volt sokoldalú szakmai ismeretségek kötésére. A résztvevők és az intézmény azon céljai, hogy a megszerzett tudást hatékonyan kamatoztassák osztálytermi munkájuk során, megújuljanak módszertanilag, frissen szerzett tudásukat széles körben átadják, maradéktalanul megvalósultak.

A következő tanévek megmutatják, hogy a megszerzett és fejlesztett tudás, az ennek nyomán megvalósuló adaptív szemlélet valamint a nemzetközi projektek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulás, tanítás színvonala még tovább emelkedjen a gimnáziumban.

https://uj.kispest.hu/kispest/helytortenet/velunk-tortent/10950-erasmus-palyazat-lezarasa-a-deak-gimnaziumban