FENCZ GYÖRGYNÉ
intézményvezető

livia.fencz@kdfg.info
LÁZÁR ANDRÁS
intézményvezető-helyettes
informatika

aslazar@kdfg.info
SZABÓNÉ GÁBOR ANIKÓ
intézményvezető-helyettes
német
 nyelv
gabor.aniko@kdfg.info
BENEDEKNÉ FODOR ÁGNES
iskolapszichológus
fodor.agnes@kdfg.info
BARÓCSINÉ Dr. KIRILOVA SZTEFKA
angol nyelv
bk.sztefka@kdfg.info
CZENTYE SZILVIA
angol nyelv
szilvia.czentye@kdfg.info
DOBAI-PÁSZTOR ERIKA
angol nyelv
dobai-pasztor.erika@kdfg.info
FARAGÓ ORSOLYA
magyar nyelv és irodalom
faragoorsolya@kdfg.info
FARKAS ZOLTÁN
testnevelés
farkas.zoltan@kdfg.info
FAZEKAS ANDRÁS
történelem
fazekas.andras@kdfg.info
FARKASNÉ HAUBER ANNA
matematika, testnevelés
hauber.anna@kdfg.info
FOGARASI TILDA
francia nyelv
fogarasi.tilda@kdfg.info
FODOR ANDREA
biológia
fodor.andrea@kdfg.info
GÉCZY ANDREA
ének-zene
g.andrea@kdfg.info
GÁL FERENC
testnevelés
gal.ferenc@kdfg.info
GODA ZSUZSANNA
rajz, művészettörténet
goda.zsuzsanna@kdfg.info
GÖRHÖNY BENCE
testnevelés, történelem
gorhony.bence@kdfg.info
HARMATI GÁBOR
német-, orosz nyelv, földrajz
harmati.gabor@kdfg.info
HORVÁTH TAMÁS
földrajz, biológia
horvath.tamas@kdfg.info
HUBERNÉ HARASZTI CECÍLIA
német nyelv, művészettörténet
haraszti.cecilia@kdfg.info
JAKUS GYÖNGYI
matematika, kémia
jakus.gyongyi@kdfg.info
KÖKÉNY ILDIKÓ
angol nyelv
kokeny.ildiko@kdfg.info
LANTOS DÓRA
matematika, magyar nyelv
lantos.dora@kdfg.info
LAKATOS ORSOLYA
matematika, fizika
lakatos.orsolya@kdfg.info
MÁLITS PETRA
angol-, német nyelv
malits.petra@kdfg.info
NAGYISTÓK TIBOR
média
nagyistok.tibor@kdfg.info
NESZTINGER MÁRIA
magyar nyelv, történelem
nesztinger.maria@kdfg.info
Dr. PÁL KATALIN
magyar-, német nyelv, filozófia
pal.katalin@kdfg.info
PILÁR NÓRA
angol nyelv
pilar.nora@kdfg.info
PORKOLÁB GÁBOR
történelem
porkolab.gabor@kdfg.info
POLENCSIK ILDIKÓ
magyar nyelv
polencsik.ildiko@kdfg.info
PÉTERFFI ERZSÉBET
matematika, informatika
zsoka.peterffy@kdfg.info
ROSTA VIKTOR
angol nyelv
viktor.rosta@kdfg.info
SASS KLÁRA
angol nyelv
sass.klara@kdfg.info
SCHNEIDER KRISZTINA
német nyelv
schneider.krisztina@kdfg.info
SZARKA LAJOS
földrajz, biológia
szarka.lajos@kdfg.info
SELÉNYINÉ HEIM JUDIT
kémia, olasz nyelv
heim.judit@kdfg.info
SZAKÁCS DÉNES
kémia
denes.szakacs@kdfg.info
SZÉCSI MÁRIA
informatika, fizika
szecsi.maria@kdfg.info
SZÉKELY-KÉKEDI KINGA
angol nyelv
szekelykekedi.kinga@kdfg.info
TUGYINÉ CZINKOTAI KRISZTINA
matematika, fizika
tckrisztina@kdfg.info
TŐKÉSNÉ PÓZNA GABRIELLA
magyar nyelv, média
tpgabriella@kdfg.info
TURÁK DIÁNA
matematika
turak.diana@kdfg.info
VALKÓ KRISZTINA
német nyelv
valko.krisztina@kdfg.info
VARGA PÉTER
magyar nyelv, történelem, társadalomismeret
varga.peter@kdfg.info
Dr. VARGA RENÁTA
történelem
varga.renata@kdfg.info
VÖRÖSMARTY BALÁZS
matematika, informatika
vorosmarty.balazs@kdfg.info
VELENCEINÉ Dr. BIERBAUER ZSUZSANNA
angol nyelv
bierbauer.zsuzsanna@kdfg.info
WESZELY KINGA
magyar nyelv, média
weszely.kinga@kdfg.info
MARSI MARIETTA
könyvtár
marsi.marietta@kdfg.info