TÖMPE LÁSZLÓ
intézményvezető

tompe.laszlo@kdfg.info
LÁZÁR ANDRÁS
intézményvezető-helyettes
informatika

aslazar@kdfg.info
SZABÓNÉ GÁBOR ANIKÓ
intézményvezető-helyettes
német
 nyelv
gabor.aniko@kdfg.info
DARVASSY ZSUZSANNA
német-, orosz nyelv
darvassy.zsuzsanna@kdfg.info
DOBAI-PÁSZTOR ERIKA
angol nyelv
dobai-pasztor.erika@kdfg.info
FARAGÓ ORSOLYA
magyar nyelv és irodalom
faragoorsolya@kdfg.info
FARKASNÉ HAUBER ANNA
matematika, testnevelés
hauber.anna@kdfg.info
FARKAS MÁRIA MAGDOLNA
angol nyelv
farkas.magdolna@kdfg.info
FODOR ANDREA
biológia
fodor.andrea@kdfg.info
GÁL FERENC
testnevelés
gal.ferenc@kdfg.info
GODA ZSUZSANNA
rajz, művészettörténet
goda.zsuzsanna@kdfg.info
GÖRHÖNY BENCE
testnevelés, történelem
gorhony.bence@kdfg.info
JANKECH VIOLETTA
magyar nyelv és irodalom
jankech.violetta@kdfg.info
KARDOS TÜNDE
angol nyelv
kardos.tunde@kdfg.info
KILA MÁRK
testnevelés
kila.mark@kdfg.info
KÖKÉNY ILDIKÓ
angol nyelv
kokeny.ildiko@kdfg.info
Dr. LACZKÓ MÁRIA
magyar nyelv
laczko.maria@kdfg.info
Dr. LACZKÓ MÁRIA
magyar nyelv
laczko.maria@kdfg.info
LAKATOS ORSOLYA
matematika, fizika
lakatos.orsolya@kdfg.info
LANTOS DÓRA
matematika, magyar nyelv
lantos.dora@kdfg.info
MADARÁSZ KRISZTINA
német nyelv, történelem
madarasz.krisztina@kdfg.info
MARICS ISTVÁN
ének-zene, digitális kultúra
marics.istvan@kdfg.info
MOLNÁR ILONA MÓNIKA
magyar nyelv és irodalom
molnar.monika@kdfg.info
NAGYISTÓK TIBOR
média
nagyistok.tibor@kdfg.info
NESZTINGER MÁRIA
magyar nyelv, történelem, könyvtár
nesztinger.maria@kdfg.info
NAGY ZSOLT
történelem
nagy.zsolt@kdfg.info
PÉTERFFI ERZSÉBET
matematika, informatika
zsoka.peterffy@kdfg.info
PILÁR NÓRA
angol nyelv
pilar.nora@kdfg.info
POLENCSIK ILDIKÓ
magyar nyelv
polencsik.ildiko@kdfg.info
PORKOLÁB GÁBOR
történelem
porkolab.gabor@kdfg.info
PRIKOSZOVICHNÉ LENCSE ANNA
iskolapszichológus
lencse.anna@kdfg.info
ROSTA VIKTOR
angol nyelv
viktor.rosta@kdfg.info
SCHNEIDER KRISZTINA
német nyelv
schneider.krisztina@kdfg.info
SEBESTYÉN KLÁRA
német nyelv
sebestyen.klara@kdfg.info
SELÉNYINÉ HEIM JUDIT
kémia, olasz nyelv
heim.judit@kdfg.info
SURMANN ANITA
francia nyelv
surmann.anita@kdfg.info
SZARKA JUDIT
média
szarka.judit@kdfg.info
SZAKÁCS DÉNES
kémia
denes.szakacs@kdfg.info
SZARKA LAJOS
földrajz, biológia
szarka.lajos@kdfg.info
SZÉKELY-KÉKEDI KINGA
angol nyelv
szekelykekedi.kinga@kdfg.info
SZÉCSI MÁRIA
informatika, fizika
szecsi.maria@kdfg.info
SZILÁGYI JUDIT
fizika
szilagyi.judit@kdfg.info
TUGYINÉ CZINKOTAI KRISZTINA
matematika, fizika
tckrisztina@kdfg.info
TURÁK DIÁNA
matematika
turak.diana@kdfg.info
VALKÓ KRISZTINA
német nyelv
valko.krisztina@kdfg.info
Dr. KISMARJAI BALÁZS
földrajz, történelem
kismarjai.balazs@kdfg.info
Dr. VARGA RENÁTA
történelem
varga.renata@kdfg.info
VELENCEINÉ Dr. BIERBAUER ZSUZSANNA
angol nyelv
bierbauer.zsuzsanna@kdfg.info
VÖRÖSMARTY BALÁZS
matematika, informatika
vorosmarty.balazs@kdfg.info
KECSKEMÉTI CSABA
matematika, informatika
kecskemeti.csaba@kdfg.info