MAGYAR TÖRTÉNELMI ÉS KULTURÁLIS KINCSEK NYOMÁBAN

Szlovéniában és Horvátországban

2022.05.29-06.02.

HAT-KP-2-2022/1-000515

Előkészítő órákon a történelemtanár, a földrajztanár és az osztályfőnök segítségével a diákok ismerkedtek a meglátogatandó tájegységek történelmi múltjával, a régió etnikai sajátosságaival, magyarságának múltjával és jelenével. Trianon és az ott történt eseményekről is beszélgettek, erről ismeretterjesztő filmet is megtekintettek. Megvitatták a békeszerződés földrajzi aspektusait, a határok által teremtett gazdasági, társadalmi viszonyokat.

A Magyarság Háza által szervezett, Magyarország az I. Világháborúban című interaktív rendhagyó történelem órán is részt vettek tanulóink. A diákok figyelmét maximálisan felkeltő, érdekes programmal, fegyverbemutatóval egybekötött órát tartottak tanulóink számára.

A tizedik osztályosokkal a pandémia miatt ez volt az első, az iskola által  szervezett határon túli kirándulás. Nagyon pozitív közösségformáló hatása egyértelműen megmutatkozott.

A pályázat megvalósítása során olyan történelmi, irodalmi, földrajzi utazáson vehettünk részt, amely megnyitotta a diákoknak a lehetőséget a határon túli magyar emlékek megismerésére, a magyarságtudatuk újragondolására. Minderre az iskola falai között, tanítási órákon nem nyílik lehetőség. Nagy élmény volt történelmi tájakon kirándulni, bejárni magyar emlékeket szlovén és horvát városokban tengerparton, amelyek egykor a nagy történelmi Magyarország részét képezték. A kirándulás lehetővé tette, hogy megismerhettük történelmi emlékhelyeinket és megtapasztalhattuk – ha csak napokra is – milyen határon túli magyarként élni, milyen magyar emlékeket őriznek, ápolnak a külhoni magyarok.

Olyan helyeken kirándultunk, olyan nevezetességeket néztünk meg, olyan tengerparti emlékeket járhattunk be, amelyek minden mai gyerek számára is különleges élményt jelentenek. Remek idegenvezetőnk volt, aki nagy szakértelemmel, maximálisan értve a diákok nyelvén, nagyon sok információt megosztott a diákokkal. Az utazás felejthetetlen élményt és tudást adott tanulóink számára.

Első állomásunk Lendván a Bánffy-Esterházy kastély kiállításának megtekintése volt. Volt alkalmunk találkozni, beszélgetni külhoni magyar diákokkal is a Bánffy központban.  Majd a lendvai szőlőhegyen felkerestük a Szentháromság kápolnát, Hadik Mihály törökverő hadvezér üvegkoporsóját. Innen csodálatos kilátás nyílt a környékre.  A történelmi nyugat-dunántúli Őrvidék középkori emlékeinek egyik kiemelkedő települése Bántornya, ide tértünk be. Az Árpád-kori templomon román és gótikus stílusjegyeket egyaránt fellelhettünk, falain Aquila János gyönyörű freskóit láthattuk.  Dobronakon ellátogattunk Európa egyik legnagyobb trópusi kertjébe, az Orchidea Farmra, ahol többek között banánfával, kakaó- és kávécserjével, és megannyi szebbnél szebb trópusi növénnyel ismerkedhettünk meg.

Másnap kirándulásra indultunk a hármashatárra, Szlovénia, Türke felől  Három ország három települése (Felsőszölnök, Türke, Tóka) emeltette  háromoldalú gúlát, amely nem csupán a trianoni, hanem az 1919-es Saint-Germain-i békediktátumra is emlékeztet. A 384 m magasságban emelt emlékművet körbe sétálva 3 országban lépkedtünk  Felsőlendván megtekintettük Szlovénia legnagyobb kiterjedésű várát, amelynek elődjét még a 13. századi keresztes háborúk idején, a templomosok építették. Később az Amadék, a Széchenyiek, a Nádasdyak, a Szapáryak, végül Trianonig a Széchenyiek birtokolták.  Délután városnéző sétát tettünk Zágrábban, Horvátország fővárosában. Meglátogatjuk a székesegyházat, benne a Szent István kápolnával, ahol Szent László koronázási palástját is láthattuk. Itt nyugszik Erdődy Tamás, valamint újratemetésük óta Frangepán Ferenc és Zrínyi Péter is. A Káptalandombi városrészből átsétáltunk a Felsővárosba (Gradac).

A harmadik napon a Fiuméhez tartozó Tersattoba látogattunk. A Tersattoi Mária búcsújáró templom kápolnája magyar hadihajók emlékét őrzi (a Szent István, Viribus, Unitis, stb.). Felsétáltunk Tersatto várába, amelyet a Frangepánok építettek a 13. században. A tersattói lépcsőkön legyalogolva megismerkedtünk Fiume történelmi belvárosával, a korzón található Óratoronnyal, a kikötővel és annak magyar felirataival. A magyar időben épült a piac, a színház, és egyéb fontos épületek: a Kormányzói Palota, a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság épülete, az Adria-palota és az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. székháza. Felkerestük a magyar feliratú kikötői bójákat és a Baross emléktáblát.

A negyedik napon Abbáziában jártunk. A város minden villájához gazdag, sokszor nemesi származású magyar családok története fűződik. Sétáltunk a tengerparton a híres, sziklába vájt sétányon és felkerestük a Hotel Palace Bellevue-t, amely Markusovszky Lajos 1848-49-es tábori főorvos utolsó lakhelye volt. Emlékét tábla őrzi a szálloda falán. Majd a kellmes időjárást kihasználva hajókiránduláson vettünk részt az Adrián. A babérról elnevezett Lovranban a római időkből megmaradt településmagban is  sétáltunk, amely kacskaringós kis utcáival visszaadta az adriai falucskák mára eltűnő hangulatát. Az óvárosában áll az a villa, ahol Feszty Árpád is elhunyt, megtekintettük az emléktáblát.

Az utolsó napon Varasdra látogattunk, amely mintegy 200 évig volt Horvátország fővárosa. Városnézésünk során felkerestük az Erdődyek várkastélyát és  és sétáltunk a nagyon szép és hangulatos barokk belvárosban, megnéztük a Megyeházát, a Draskovics Palotát, a székesegyházat és a  városházát is. Csáktornya a Zrínyiek sasfészke. Elsétálunk a Szent Jeromos szlavóniai származás szentünk szobrához, a Zrínyi fához, Zrínyi teljes alakos szobrához, a honvédő háború áldozatainak emlékművéhez és a turulmadaras központi emlékoszlophoz.

Az öt nap alatt számos magyar emlékhelyet bejártunk, maximálisan teljesítettük a kitűzött céljainkat. Részletes, szakszerű betekintést kaptak diákjaink a Szlovéniában és Horvátországban található magyar történelmi és kulturális kincsekről.

Osztályfőnöki óra keretében értékeltük a kirándulást. Az út alatt készített fényképekből és kisfilmekből készített prezentációk, illetve a magunkkal hozott tárgyi emlékek segítségével felelevenítettük a megélteket, felidéztük a tanultakat, hallottakat. Megbeszéltük, hogy milyen útravalót adott az osztálynak ez a kirándulás a jövőt illetően. Nagyon értékes gondolatokat fogalmaztak meg a saját magyarságuk és a külhonban élő magyarság viszonyáról. Értékelték, bizonyos mértékig átértékelték a határon túli magyarsághoz fűződő viszonyukat.

Mindannyian nagyon pozitívan értékelték az utazást. A covid alatti bezártság miatt az osztálynak ez volt az első közös kirándulása, nagyon élvezték az iskolán kívüli együttlétet, a tartalmas programokat, az idegenvezetők színvonalas előadásait. Örömmel szívták magukba az értékes információkat. 2022. június 13-án tartottuk a témanapot. A Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódóan, bár szervezési okokból néhány nappal később valósítottuk meg. Bemutatót, fényképes, filmes prezentációt szerveztünk az utazásunkról. Diákjaink kiscsoportokban prezentáció formájában bemutatták az iskola tanulóinak és tanárainak a Határtalanul program keretében átélt eseményeket, élményeket, meséltek a tanultakról, hallottakról. A magukkal hozott tárgyi emlékeket is megmutatták, ezzel még elevenebbé téve a bemutatót. Végül az elhangzottak alapján Kahoot vetélkedőt rendeztünk  a külhoni magyarsággal, az elhangzott ismeretekkel kapcsolatban.

További képek

Tanulói beszámolók: 1. nap, 2. nap, 3. nap, 4. nap, 5. nap