Kis Julianna vagyok, a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium fejlesztő pedagógusa, képzésben levő családkonzulens, végzett pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember. Örömmel tölt el, hogy egy gyermekcentrikus, nagy tudással bíró és emberségből elkötelezett tantestülettel együttműködve részese lehetek diákjaink védő-, komplexen segítő hálójának. Elsődleges feladatköröm a BTM és SNI diagnózissal rendelkező diákok fejlesztése, a rendelkezésre álló Szakvélemény, illetve az előírt felmérést követően elkészül egyéni fejlesztési terv mentén.

Ezen kívül tanulási nehézséggel összefüggő szülő/diákkonzultációra, ezek kapcsán előszűrésre lehet hozzám jelentkezni. Munkakörömből fakadóan a tanulók készség és épességprofiljának fejlesztésében, korrigálásában vagyok legaktívabb egyéni, és kiscsoportos formában. A fejlesztések során többféle tanulási technika átadására is sor kerül, Így motiválva/inspirálva a diákokat a tanulási nehézségeik fokozatos megszűntetésére, a tanulmányi sikerekre. Kompetenciahatáraimat betartva, az iskolapszichológushoz irányítom azokat, akiknek a fejlesztés mellett pszichés támogatásra is szüksége van.

Figyelemmel kísérem a Szakvélemény érvényességét, szükség esetén annak kiegészítésére teszek javaslatot, SNI tanulók esetében az iskola kijelölés szükségességét jelzem, koordinálva és katalizálva a szükséges ügyintézési folyamatokat. Tekintettel arra, hogy a helyszíni fejlesztés átfedésben van a tanítási órákkal a gyerekekkel és a tanárokkal való egyeztetést követően olyan órákról járhatnak fejlesztésre a gyermekek, amiből több óra van, a távolmaradás könnyedén pótolható. Az ezzel kapcsolatos szülői nyilatkozatokat az osztályfőnökök gyűjtik össze és juttatják el hozzám, vagy az alábbi elérhetőségemre megküldhető.
Fogadó órára/konzultációra előzetes bejelentkezéssel van lehetőség a kis.julianna@kdfg.info e-mail címen.

Szülői beleegyező nyilatkozat letöltése

Fogadó óra: hétfő 7,00-14,00
Kedd: 7,00-13,00
Szerda: 7,00-13,00
Péntek: 7,00- 12,00.