FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE (pdf)

TAGOZATAINK

Az egyeztetett felvételi jegyzék alapján intézményünkbe felvett tanulók listája:
Letöltés(.pdf)

(A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 40. § (1) alapján a nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel.)

Gratulálunk a gimnáziumunkba bejutott tanulóknak!

A felvételről szóló határozatokat és a kapcsolódó információs leveleket egy később megjelölt időpontban személyesen lehet majd átvenni az intézmény titkárságán.
A 2024/2025-ös tanévben induló osztályok csoportbeosztása a 0001 és 0002 kód esetén az angol nyelvi szintfelmérő alapján történik. A 03 és 04 (német) csoportok is megírják a szintfelmérőt, a csoport nyelvi szintjének meghatározása céljából. A szintfelmérő időpontját az információs levelek tartalmazni fogják.

A 2024/25-ös tanévre 801 tanuló 1066 tagozat jelöléssel adta be jelentkezését a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumba. A felvételi eljárás a szóbeli vizsgákkal lezárult. A diákok felvételi rangsora a hozott osztályzatokból, a központi írásbeli vizsga, valamint a szóbeli meghallgatás eredményei alapján készült el.

A felvételiző tanulók eredményei az alábbi tagozatkódokra kattintva megtekinthetők. (Az írásbeli eredményeket kétszeres szorzóval számoltuk). Csak azon tanulóknak van eredményük akik részt vettek a szóbeli vizsgán. Jelmagyarázat:

kód és nincs eredmény – A tanuló nem jelent meg a szóbeli vizsgán vagy nem felelt.

n- A tanuló nem érte el a szóbeli meghallgatáshoz szükséges pontszámot

01 – négy évfolyamos média, 02 – öt évfolyamos angol, 03 – öt évfolyamos természettudomány, 04 – öt évfolyamos német nemzetiségi csoport

01020304

Felhívjuk a figyelmet, hogy a végleges felvételi döntés határideje 2024. április 22. Eddig az időpontig az ideiglenes felvételi jegyzék – az esetleges visszalépések függvényében – módosulhat.

Tisztelt Jelentkezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szóbeli vizsgára azokat a jelentkezőket hívjuk be, akik a hozott pontokból és az írásbeli eredményekből elérték a következő pontszámot:
(Számított pontszám = átlag + 2* magyar + 2*matematika)

0001 tagozat: 142 pont
0002 tagozat: 156 pont
0003 tagozat: 153 pont
0004 tagozat: 149 pont

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgára hozzák magukkal a magyar és matematika füzetet, az ellenőrző könyvet (digitális napló esetén a félévi értesítőt)! A német nemzetiségi csoportba jelentkező tanulók német írásbeli tesztet töltenek ki a szóbeli beszélgetés után. Ennek időtartama körülbelül 35 perc. 

A szóbeli meghallgatások időpontjai oktatási azonosító szerint rendezve: letöltés(.pdf)
Jelölések: Cs-csütörtök, P-péntek , 01-média, 02-angol, 03-természettudományos, 04-német nemzetiségi csoport
Azok az tanulók, akik az írásbeli felvételi alapján magyarból és matematikából együtt elérték legalább a 80 pontot (kék háttérrel szerepelnek), nem szükséges részt venniük a szóbeli meghallgatáson, ezért nem szerepel mellettük időpont.

Felvételi pontok számítása:
1. Általános iskolai 7. évfolyam év végi, 8. évfolyam félévi átlag: átlag * 10 pont (max. 50 pont) (készségtantárgyak nélkül)
2. Írásbeli magyar: max. 50 pont kétszerezve
3. Írásbeli matematika: max. 50 pont kétszerezve. Írásbeli felvételi dolgozatok: max. 200 pont
4. Szóbeli felvételi: max. 50 pont
Összesen: 300 pont

Szóbeli meghallgatás időpontjai: 2024. március 7. , 8. 8:00 óra valamint március 12. pótló meghallgatás 14:00 óra.

A FELVÉTELI DOLGOZATOK MEGTEKINTÉSE

Valamennyi dolgozatot a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban lehet megtekinteni, függetlenül attól, hogy melyik helyszínen írta a tanuló a felvételit

Időpont: 2024. január 26. péntek – előre meghatározott sorrendben (Megtekintési sorrend letöltése)

Kérjük, hogy a dolgozatokat megtekintéskor fényképezzék le.  A magas jelentkezési létszám miatt, nincsen lehetőség helyben a dolgozatokat összehasonlítani a javítási-értékelési útmutatóval, illetve fénymásolatot készíteni nem tudunk.

ÉSZREVÉTEL, FELLEBBEZÉS

A megtekintést követő munkanapon 16,00 óráig, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén, észrevételt lehet tenni az értékelésre.

Ennek időpontja:     2024. január 29., hétfő, 8,00-16,00.

Helyszíne:                 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Észrevételezési nyomtatvány letöltése.(.pdf) (.docx)

A pótló írásbeli vizsgát 2024. január 30-án (kedd) 14.00 órától szervezzük. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Az észrevételeket – a kifogásolt rész megjelölésével – a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ

A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgáival kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az írásbeli vizsgák kezdésének időpontja egységesen 2024. január 20 -án (szombat) 10 óra.

A vizsga 2×45 percet vesz igénybe (kivéve a mentességeket). Megjelenés 30 perccel a vizsga megkezdése előtt.

A központi írásbeli vizsga lebonyolítása: 

– A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal hozniuk.
– A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
– A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
– A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

– A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése 2024.01.26. 8:00-16:00 (péntek) külön beosztás szerint.
– A hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeiket 2024.01.29-én tehetik meg 8:00-16:00 között.

A központi írásbeli vizsgára jelentkező tanulók beosztása: Letöltés (.pdf )

Tisztelt Szülők, Kísérők!

Kérjük, hogy a felvételi vizsgára a tanuló hozza magával a diákigazolványát vagy a személyi igazolványát.
Kérjük, hogy a gimnázium bejáratáig kísérjék a 8. osztályos tanulókat. Az épületbe kizárólag a felvételiző tanulók léphetnek be. Megértésüket köszönjük.

A felvételit két különböző intézményben (épületben) szervezzük, kérjük figyeljenek a beosztásban feltüntetett helyszínre.

Helyszínek:

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium (1192 Budapest, Gutenberg krt. 6.) – KDFG
Károlyi Mihály Gimnázium (1191 Budapest Simonyi Zsigmond u. 33.) – KÁROLYI

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ NYOLCADIKOSOKNAK

Felvételi előkészítő (pdf)
Jelentkezési lap (pdf)

Magyar nyelvből, matematikából, angol és német nyelvből 2023. novemberétől felvételi előkészítőt szervezünk.

magyarból és matematikából keddi napokon
angol és német nyelvből csütörtöki napokon

Jelentkezési határidő: 2023. október 20., péntek
Jelentkezési lap a gimnázium portáján szerezhető be és a honlapon is megtalálható.

Jelentkezés:
a kitöltött, aláírt jelentkezési lap leadásával és a hozzájárulás befizetésével a gimnáziumban.
A jelentkezetteket várjuk szeretettel az első alkalomra, a tanfolyam indulásáról külön értesítést nem küldünk. Az előkészítők időpontjai megtalálhatók itt.

PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

A pályaválasztási szülői értekezlet időpontja: 2023. november 27. (hétfő). Tervezett kezdési időpont: 17:00
Helyszín: online, https://www.youtube.com/@KispestiDeak

NYÍLT NAPOK DIÁKOK ÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA
November 28. és november 29.regisztráció nem szükséges
(14.00 Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés)

TAGOZATAINK

NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (1 osztály)

MÉDIA SZAK (kommunikáció és újságírás, 1 osztály, 32 fő)

Azonosító kódszáma: 0001

Első idegen nyelv haladó angol (a csoportba besorolás 2024. májusában szintfelmérő alapján történik. Kezdő szint nem indul)

Választható (második) idegen nyelv : német vagy francia /olasz (francia/olasz közül az a nyelv indul, amelyikre többen jelentkeznek)

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika, és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI
Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI

A vizsga két részből áll: projektfeladat bemutatása és egy beszélgetés mely egy általunk adott kép alapján történik.

Az előzetes feladatok bemutatására és a beszélgetésre összesen 10 perc áll rendelkezésre.
A felvételi követelmények és előzetes feladatok az alábbi linkeken érhetők el.

KÖVETELMÉNY

ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (2 osztály 4 csoportban)

Nyelvi előkészítő évfolyammal indított gimnáziumi képzés.

EMELT SZINTŰ MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS CSOPORT (Angol nyelvi előkészítővel kiegészítve. Az angol nyelv oktatása haladó szintről indul, 16 fő)

Azonosító kódszáma: 0003

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI
Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI

A vizsga menete:

Természettudományos ismeretek felmérése biológia, fizika illetve kémia tantárgyakból.
A természettudományos csoportba jelentkező tanulók a szóbeli vizsgán természettudományos tantárgyakhoz (kémia, biológia, fizika) kapcsolódó kérdést, feladatot kapnak.

A szóbeli vizsga kérdései:
KÖVETELMÉNY

EMELT SZINTŰ ANGOL NYELVI CSOPORTOK (2 csoport, szintfelmérő alapján – kezdő szint nem indul, 32 fő).

Azonosító kódszáma: 0002

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból.

SZÓBELI

Angol nyelvi készség felmérése társalgás és képleírás alapján.
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul. A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:

KÖVETELMÉNY

Angol

NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ CSOPORT (haladó szint, 16 fő).

Azonosító kódszáma: 0004

Második idegen nyelv : angol

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból.

SZÓBELI

Német nyelvi készség felmérése társalgás és egy képleírás alapján
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul. A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:

KÖVETELMÉNY

NémetAz írásbeli felvételi vizsgára jelentkezni abban a középiskolában kell, ahol a jelentkező az írásbeli dolgozatot meg kívánja írni.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium általános tantervű magyar és matematika központi írásbeli vizsgát szervez.

Az írásbeli felvételire jelentkezés határideje: 2023. december 1.
Iskolánk azonosító kódszáma: 035253
Telephely kódja: 001

A szakok azonosító kódszáma: 01 média , 03 angol nyelvi előkészítő emelt szintű matematika és természettudományos oktatással, 02 angol nyelvi előkészítő, 04 német nemzetiségi nyelvoktató nyelvi előkészítő

Az iskolánkba történő továbbtanulásra való jelentkezés határideje: 2024. február 21.

A felvételi vizsgák időpontja:
Központi írásbeli : 2024. január 20. (szombat) 10.00, pótfelvételi 2024. január 25. 14.00.
Iskolai szóbeli : 2024. március 7. , 8. 8:30 óra valamint március 12. 14:00 óra.

A felvétel elbírálása az általános iskolai hetedik osztályos év végi, a nyolcadik osztályos félévi eredmények és a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.

Felvételi pontok számítása
általános iskolából hozott pontszám (h)max. 50 pont
központi magyar írásbeli (m)
központi matematika (t)
max. 50 pont
max. 50 pont
szóbeli felvételi (s)max. 50 pont
Felvételi pontszám
h + 2m + 2t + s
max. 300 pont


Azoknak a tanulóknak a jelentkezését elutasítjuk, akik az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán nem vesznek részt.

Szóbeli vizsgára az egyes szakokon rangsoroltak első 75%-át hívjuk be.

Pályaválasztási tájékoztató időpontja szülők számára: 2023. november 27. (hétfő) , 17:00 óra
Helyszín: online, https://www.youtube.com/@KispestiDeak

Nyílt napok diákok és szülők számára: 2023. november 28. és november 29. (14.00 Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés)

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!