FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE (pdf)

TAGOZATAINK

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ NYOLCADIKOSOKNAK

Felvételi előkészítő (pdf)
Jelentkezési lap (pdf)

Magyar nyelvből, matematikából, angol és német nyelvből 2023. novemberétől felvételi előkészítőt szervezünk.

magyarból és matematikából keddi napokon
angol és német nyelvből csütörtöki napokon

Jelentkezési határidő: 2023. október 20., péntek
Jelentkezési lap a gimnázium portáján szerezhető be és a honlapon is megtalálható.

Jelentkezés:
a kitöltött, aláírt jelentkezési lap leadásával és a hozzájárulás befizetésével a gimnáziumban.
A jelentkezetteket várjuk szeretettel az első alkalomra, a tanfolyam indulásáról külön értesítést nem küldünk. Az előkészítők időpontjai megtalálhatók itt.

PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

A pályaválasztási szülői értekezlet időpontja: 2023. november 27. (hétfő). Tervezett kezdési időpont: 17:00
Helyszín: online. A jelentkezés részleteiről a későbbiekben tájékoztatjuk.

NYÍLT NAPOK DIÁKOK ÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA
November 28. és november 29.regisztráció nem szükséges
(14.00 Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés)

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ NYOLCADIKOSOKNAK

Felvételi előkészítő (pdf)
Jelentkezési lap (pdf)

Magyar nyelvből, matematikából, angol és német nyelvből 2023. novemberétől felvételi előkészítőt szervezünk.

magyarból és matematikából keddi napokon
angol és német nyelvből csütörtöki napokon

Jelentkezési határidő: 2023. október 20., péntek

A jelentkezés körülményeiről hamarosan tájékoztatjuk.

TAGOZATAINK

NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (1 osztály)

MÉDIA SZAK (kommunikáció és újságírás, 1 osztály, 32 fő)

Azonosító kódszáma: 0001

Első idegen nyelv : angol emelt óraszámban (a csoportba besorolás 2023. májusában szintfelmérő alapján történik. Kezdő szint nem indul)

Második idegen nyelv : 9. évfolyamtól választható: német vagy francia /olasz (francia/olasz közül az a nyelv indul, amelyikre többen jelentkeznek)

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika, és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI
Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI
A szóbeli felvételit megelőzően a diákoknak három tantárgy közül kell választani: média vagy magyar irodalom vagy történelem.

A felvételizők a felvételi vizsgán a választott tantárgybók kapnak kérdéseket. A választott felvételi tantárgyat a felvételi jelentkezési lap
Megjegyzés rovatába kérjük beírni.
Előzetes választás hiányában a kérdezett tantárgyról (média vagy magyar irodalom vagy történelem) a felvételi bizottság dönt.

A vizsga menete:
A választott tantárgy feladatainak megoldására, illetve a média és magyar irodalom választása esetén az előzetes feladatok bemutatására összesen 10-12 perc áll rendelkezésre.
A felvételi követelmények és előzetes feladatok az alábbi linkeken érhetők el.

KÖVETELMÉNY

ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (2 osztály 4 csoportban)

Nyelvi előkészítő évfolyammal indított gimnáziumi képzés.

EMELT SZINTŰ MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS CSOPORT (Angol nyelvi előkészítővel kiegészítve. Angol nyelv oktatása nem kezdő szintről, 16 fő)

Azonosító kódszáma: 0002

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI
Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI

A vizsga menete:

Természettudományos ismeretek felmérése biológia, fizika illetve kémia tantárgyakból.
A természettudományos csoportba jelentkező tanuló a szóbeli vizsgán kémia, biológia, fizika tantárgyhoz kapcsolódó kérdést, feladatot kap.
Nem lehet választani a tantárgyak közül!

A szóbeli vizsga kérdései:
KÖVETELMÉNY

EMELT SZINTŰ ANGOL NYELVI CSOPORTOK (2 csoport, szintfelmérő alapján – kezdő szint nem indul, 32 fő).

Azonosító kódszáma: 0003

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból.

SZÓBELI

Angol nyelvi készség felmérése társalgás és egy beszéltető kép alapján.
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul. A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:

KÖVETELMÉNY

Angol

NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ CSOPORT (haladó szint, 16 fő).

Azonosító kódszáma: 0004

Második idegen nyelv : angol

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból.

SZÓBELI

Német nyelvi készség felmérése társalgás és egy beszéltető kép alapján
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul. A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:

KÖVETELMÉNY

Német

Az írásbeli felvételi vizsgára jelentkezni abban a középiskolában kell, ahol a jelentkező az írásbeli dolgozatot meg kívánja írni.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium általános tantervű magyar és matematika központi írásbeli vizsgát szervez.

Az írásbeli felvételire jelentkezés határideje: 2022. december 2.
Iskolánk azonosító kódszáma: 035253
Telephely kódja: 001

A szakok azonosító kódszáma: 01 média , 02 angol nyelvi előkészítő emelt szintű matematika és természettudományos oktatással, 03 angol nyelvi előkészítő, 04 német nemzetiségi nyelvoktató nyelvi előkészítő

Az iskolánkba történő továbbtanulásra való jelentkezés határideje: 2023. február 22.

A felvételi vizsgák időpontja:
Központi írásbeli : 2023. január 21. (szombat) 10.00, pótfelvételi 2023. január 26. 14.00.
Iskolai szóbeli : 2023. március 2. , 3. 8:30 óra valamint március 7. 14:00 óra.

A felvétel elbírálása az általános iskolai hetedik osztályos év végi, a nyolcadik osztályos félévi eredmények és a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Elutasítjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán nem vesznek részt.

Szóbeli vizsgára az egyes szakokon rangsoroltak első 75%-át hívjuk be.

Pályaválasztási tájékoztató időpontja szülők számára: 2022. november 28. (hétfő) .
Helyszín: online előzetes jelentkezés alapján.
Jelentkezés: nyiltszuloi@kdfg.info e-mail címen. A belépési kódot november 27-én küldjük ki az előzetesen jelentkezők részére. Tervezett kezdési időpontok: 17:00, 18:15 óra.
Nyílt napok diákok és szülők számára: 2022. november 29. és november 30. (14.00 Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés)

Felvételi előkészítő: Nyolcadikosoknak magyar nyelvből, matematikából illetve igény szerint idegen nyelvekből (német, angol) előkészítőt tartunk. A felvételi előkészítők szervezése a járványügyi helyzet függvényében változik. A változásokról folyamatosan értesítjük az érdeklődőket.

Szóbeli vizsgára az egyes szakokon rangsoroltak első 75%-át hívjuk be.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!