FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE (pdf)

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ

A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgáival kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az írásbeli vizsgák kezdésének időpontja egységesen 2022. január 22-én (szombat) 10 óra.

A vizsga 2×45 percet vesz igénybe (kivéve a mentességeket). Megjelenés 30 perccel a vizsga megkezdése előtt. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van. Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A kijavított dolgozatok megtekintésével, fellebbezéssel a felvételi eljárásrendjével kapcsolatos információk megtalálhatók: Letöltés (pdf)

A központi írásbeli vizsgára jelentkező tanulók beosztása: Letöltés (.pdf )

Tisztelt Szülők, Kísérők!

Kérjük, hogy a felvételi vizsgára a tanuló hozza magával a diákigazolványát vagy a személyi igazolványát.
Kérjük, hogy a gimnázium bejáratáig kísérjék a 8. osztályos tanulókat. Az épületbe kizárólag a felvételiző tanulók léphetnek be. Megértésüket köszönjük.
A felvételit három különböző intézményben (épületben) szervezzük, kérjük figyeljenek a beosztásban feltüntetett helyszínre.

NYÍLT NAPOK HELYETT

A jelenlegi járványügyi helyzetben sajnos nem tudjuk megszervezni a november 30-ra és december 1-re tervezett Nyílt napokat, Tantárgyi túrákat.

Az alábbi tájékoztató anyagokkal segítjük az érdeklődőket:

Bemutatkozó videó
Természettudományos képzés
Idegen nyelv
Digitális kultúra
Matematika
Magyar nyelv
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Történelem és társadalomismeret

A pályaválasztási szülői értekezleten elhangzott tájékoztatók anyagai:

Általános tájékoztató
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Idegen nyelv

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ, NYÍLT NAPOK

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Sajnos úgy alakul a járványügyi helyzet, hogy a továbbiakban nem tudjuk személyes jelenléttel megtartani az előkészítőt magyarból, matematikából és angol nyelvből.
A meghirdetett időpontokban  online várjuk a tanulók bejelentkezését. Az első, még személyesen megtartott alkalmon megkapták a tanulók a Google Classroomhoz tartozó kurzus kódot (minden tantárgyhoz külön kódot). Kérjük jelentkezzenek be a diákok a Classroomba, és az ott található Meet linken keresztül egyszerűen tudnak majd csatlakozni az online előkészítőhöz. Kérjük, hogy a következő alkalommal, november 16-án  (magyar és matematika) illetve november 18-án  (angol nyelv), már online jelentkezzenek be. Köszönjük szíves megértésüket.

Szülői értekezlet – november 29. és 30.

Tisztelt Szülők!

Köszönjük szépen jelentkezésüket a nyolcadik osztályosoknak szóló online pályaválasztási szülői értekezletre. A nagyszámú jelentkezés miatt három időpontban tudjuk megszervezni az online  szülői értekezletet.
Időpontok:
1. szülői: 2021. november 29., hétfő, 17:00 óra
2. szülői: 2021. november 29., hétfő, 18:15 óra
3. szülői: 2021. november 30., kedd, 18:00 óra
A jelentkezés sorrendjében osztjuk be a résztvevőket.
A belépéshez szükséges kódokat legkésőbb hétfőn délelőtt küldjük el (a keddi szülői értekezletre is).
Várjuk szeretettel Önöket!

TAGOZATAINK

NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (1 osztály)

MÉDIA SZAK (kommunikáció és újságírás, 1 osztály, 32 fő)

Azonosító kódszáma: 0001

Első idegen nyelv : angol emelt óraszámban (haladó vagy újrakezdő csoport, a csoportba besorolás 2021. májusában szintfelmérő alapján történik)

Második idegen nyelv : 9. évfolyamtól választható: német vagy francia /olasz (francia/olasz közül az a nyelv indul, amelyikre többen jelentkeznek)

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika, és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI
Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI
A szóbeli felvételit megelőzően a diákoknak három tantárgy közül kell választani: média vagy magyar irodalom vagy történelem.

A felvételizők a felvételi vizsgán a választott tantárgybók kapnak kérdéseket. A választott felvételi tantárgyat a felvételi jelentkezési lap
Megjegyzés rovatába kérjük beírni.
Előzetes választás hiányában a kérdezett tantárgyról (média vagy magyar irodalom vagy történelem) a felvételi bizottság dönt.

A vizsga menete:
A választott tantárgy feladatainak megoldására, illetve a média és magyar irodalom választása esetén az előzetes feladatok bemutatására összesen 10-12 perc áll rendelkezésre.
A felvételi követelmények és előzetes feladatok az alábbi linkeken érhetők el.

KÖVETELMÉNY

ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (2 osztály 4 csoportban)

Nyelvi előkészítő évfolyammal indított gimnáziumi képzés.

EMELT SZINTŰ MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS CSOPORT (Angol nyelvi előkészítővel kiegészítve. Angol nyelv oktatása nem kezdő szintről, 16 fő)

Azonosító kódszáma: 0002

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI
Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI

A vizsga menete:

Természettudományos ismeretek felmérése biológia, fizika illetve kémia tantárgyakból.
A természettudományos csoportba jelentkező tanuló a szóbeli vizsgán kémia, biológia, fizika tantárgyhoz kapcsolódó kérdést, feladatot kap.
Nem lehet választani a tantárgyak közül!

A szóbeli vizsga kérdései:
KÖVETELMÉNY

EMELT SZINTŰ ANGOL NYELVI CSOPORTOK (2 csoport, szintfelmérő alapján – kezdő szint nem indul, 32 fő).

Azonosító kódszáma: 0003

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból.

SZÓBELI

Angol nyelvi készség felmérése társalgás és egy beszéltető kép alapján.
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul. A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:

KÖVETELMÉNY

Angol

NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ CSOPORT (haladó szint, 16 fő).

Azonosító kódszáma: 0004

Második idegen nyelv : angol

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból.

SZÓBELI

Német nyelvi készség felmérése társalgás és egy beszéltető kép alapján
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul. A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:

KÖVETELMÉNY

Német

Az írásbeli felvételi vizsgára jelentkezni abban a középiskolában kell, ahol a jelentkező az írásbeli dolgozatot meg kívánja írni.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium általános tantervű magyar és matematika központi írásbeli vizsgát szervez.

Az írásbeli felvételire jelentkezés határideje: 2021. december 3.
Iskolánk azonosító kódszáma: 035253
Telephely kódja: 001

A szakok azonosító kódszáma: 01 média , 02 angol nyelvi előkészítő emelt szintű matematika és természettudományos oktatással, 03 angol nyelvi előkészítő, 04 német nemzetiségi nyelvoktató nyelvi előkészítő

Az iskolánkba történő továbbtanulásra való jelentkezés határideje: 2022. február 18.

A felvételi vizsgák időpontja:
Központi írásbeli : 2022. január 22. (szombat) 10.00, pótfelvételi 2022. január 27. 14.00.
Iskolai szóbeli : 2022. március 4. , 5. 8:30 óra valamint március 8. 14:00 óra.

A felvétel elbírálása az általános iskolai hetedik osztályos év végi, a nyolcadik osztályos félévi eredmények és a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Elutasítjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán nem vesznek részt.

Szóbeli vizsgára az egyes szakokon rangsoroltak első 75%-át hívjuk be.

Pályaválasztási tájékoztató időpontja szülők számára: 2021. november 29. (hétfő).
Helyszín: online előzetes jelentkezés alapján.
Jelentkezés: nyiltszuloi@kdfg.info e-mail címen. A belépési kódot november 28-án küldjük ki az előzetesen jelentkezők részére. Tervezett kezdési időpontok: 17:00, 18:15 óra.
Nyílt napok diákok és szülők számára: 2021. november 30. és december 1. (14.00 Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés)

Felvételi előkészítő: Nyolcadikosoknak magyar nyelvből, matematikából illetve igény szerint idegen nyelvekből (német, angol) előkészítőt tartunk. A felvételi előkészítők szervezése a járványügyi helyzet függvényében változik. A változásokról folyamatosan értesítjük az érdeklődőket.

Felvételi pontok számítása:

Általános iskolai 7. évfolyam év végi, 8. évfolyam félévi átlag:
átlag * 10 pont (max 50 pont) – készségtantárgyak nélkül

Írásbeli magyar: max 50 pont
Írásbeli matematika: max 50 pont
Írásbeli felvételi dolgozatok: max 100 pont
(02 tagozatkód esetében matematika szerint súlyozva)

Szóbeli: max 50 pont

Összesen: 200 pont

Szóbeli vizsgára az egyes szakokon rangsoroltak első 75%-át hívjuk be.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!