VÉGLEGES FELVÉTELI RANGSOR 2022

Az egyeztetett felvételi jegyzék alapján intézményünkbe felvett tanulók listája:
Letöltés(.pdf)

(A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete 40. § (1) alapján a nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával szerepel.)

Gratulálunk a gimnáziumunkba bejutott tanulóknak!

A felvételről, illetve elutasításról szóló értesítéseket a napokban feladjuk postára. Az értesítés mellé – a felvett tanulóknak – információs levelet mellékelünk. Kérjük, figyelmesen olvassák el, és tartsák be a megjelölt határidőket!
A 2022/2023-as tanévben induló osztályok csoportbeosztása a 01 és 03 kód esetén az angol nyelvi szintfelmérő alapján történik. A 02 és 04 (német) csoportok is megírják a szintfelmérőt, a csoport nyelvi szintjének meghatározása céljából. A szintfelmérő időpontja: 2022. május 16-a 14:30 óra. A tankönyvek rendelése a szintfelmérő eredményének ismeretében fog történni.

IDEIGLENES FELVÉTELI RANGSOR 2022

A 2022/23-As tanévre 759 tanuló 989 tagozat jelöléssel adta be jelentkezését a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumba. A felvételi eljárás a szóbeli vizsgákkal lezárult. A diákok felvételi rangsora a hozott osztályzatokból, a központi írásbeli vizsga, valamint a szóbeli meghallgatás eredményei alapján készült el.

  • felvételiző tanulók eredményei az alábbi tagozatkódokra kattintva megtekinthetők (a 02-es tagozaton az összpontszám meghatározásánál a matematika írásbeli kétszeres szorzóval szerepelt). Csak azon tanulóknak van eredményük akik részt vettek a szóbeli vizsgán.
  • n – A tanuló nem jelent meg a szóbeli vizsgán vagy nem felelt.
  • N- A tanuló nem érte el a szóbeli meghallgatáshoz szükséges pontszámot
  • 01 – négy évfolyamos média, 02 – öt évfolyamos természettudomány – angol, 03 – öt évfolyamos angol, 04 – öt évfolyamos német nemzetiségi csoport
01020304
Tagozatkódok

Felhívjuk a figyelmet, hogy a végleges felvételi döntés határideje 2022. április 22. Eddig az időpontig az ideiglenes felvételi jegyzék – az esetleges visszalépések függvényében – módosulhat

SZÓBELI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Jelentkezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szóbeli vizsgára azokat a jelentkezőket hívjuk be, akik a hozott pontokból és az írásbeli eredményekből elérték a következő pontszámot:

0001 tagozat: 97 pont
0002 tagozat: 102 pont
0003 tagozat: 103 pont
0004 tagozat: 103 pont

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgára hozzák magukkal a magyar és matematika füzetet, az ellenőrző könyvet (digitális napló esetén a félévi értesítőt)! A német nemzetiségi csoportba jelentkező tanulók német írásbeli tesztet töltenek ki a szóbeli beszélgetés után. Ennek időtartama kb. 35 perc. Tájékoztató: letöltés (.pdf)

Karanténban lévő, tüneteket mutató, köhögő lázas diák nem vehet részt (március 4-én és 5-én) a szóbeli felvételin! További tudnivalók: letöltés (.pdf)

A szóbeli meghallgatások időpontjai: letöltés(.pdf)
A szóbeli meghallgatások időpontjai oktatási azonosító szerint rendezve: letöltés(.pdf)
Jelölések: P-péntek, Sz-szombat, 01-média, 02-természettudományos, 03-angol, 04-német nemzetiségi csoport

A média (01) csoportba jelentkezett tanulók választhattak felvételi tantárgyat.
Kódok: 01-es tagozat esetén I-irodalom, M-média, T-történelem 
Előzetes választás hiányában a kérdezett tantárgy meghatározása a jelentkezések arányában történt.

Időpontot módosítani a felvételizők nagy létszáma és a felvételi tantárgyak sokszínűsége miatt nem áll módunkban.

02 tagozatra jelentkezők összpontszámának számításánál a matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval szerepelt. (magyar + 2*matematika)*100/150.
(Piros színnel ÖSSZEG2 néven szerepel)

A 01, 03, 04 tagozatok esetében a Kék színű ÖSSZEG mező az érvényes.

Felvételi pontok számítása:
1. Általános iskolai 7. évfolyam évvégi, 8. évfolyam félévi átlag: átlag * 10 pont (max 50 pont) (készségtantárgyak nélkül)
2. Írásbeli magyar: max 50 pont
3. Írásbeli matematika: max 50 pont. Írásbeli felvételi dolgozatok: max 100 pont (02 tagozatkód esetében matematika szerint súlyozva)
4. Szóbeli: max 50 pont.
Összesen: 200 pont

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE (pdf)

TAGOZATAINK

A FELVÉTELI DOLGOZATOK MEGTEKINTÉSE

Valamennyi dolgozatot a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban lehet megtekinteni, függetlenül attól, hogy melyik helyszínen írta a tanuló a felvételit

Időpont: 2022. február 1. kedd – előre meghatározott sorrendben (Megtekintési sorrend letöltése)

Kérjük, hogy a dolgozatokat megtekintéskor fényképezzék le. A járványhelyzet miatt nincsen lehetőség helyben a dolgozatokat összehasonlítani a javítási-értékelési útmutatóval. A dolgozatok nagy száma miatt fénymásolatot készíteni nem tudunk.
A második pótnapon 2022. február 4-én megírt dolgozatok megtekintése: 2022. február 9-e.

ÉSZREVÉTEL, FELLEBBEZÉS

A megtekintést követő napon 16,00 óráig, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén, észrevételt lehet tenni az értékelésre.

Ennek időpontja:     2022. február 2., szerda, 8,00-16,00.

Helyszíne:                 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Észrevételezési nyomtatvány letöltése.(.pdf) (.docx)

A második pótnapon 2022. február 4-én megírt dolgozatok észrevételezése: 2022. február 10-e csütörtök, 8:00-16:00. Az észrevételeket – a kifogásolt rész megjelölésével – a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ

A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgáival kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az írásbeli vizsgák kezdésének időpontja egységesen 2022. január 22-én (szombat) 10 óra.

A vizsga 2×45 percet vesz igénybe (kivéve a mentességeket). Megjelenés 30 perccel a vizsga megkezdése előtt. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van. Először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A kijavított dolgozatok megtekintésével, fellebbezéssel a felvételi eljárásrendjével kapcsolatos információk megtalálhatók: Letöltés (pdf)

A központi írásbeli vizsgára jelentkező tanulók beosztása: Letöltés (.pdf )

Tisztelt Szülők, Kísérők!

Kérjük, hogy a felvételi vizsgára a tanuló hozza magával a diákigazolványát vagy a személyi igazolványát.
Kérjük, hogy a gimnázium bejáratáig kísérjék a 8. osztályos tanulókat. Az épületbe kizárólag a felvételiző tanulók léphetnek be. Megértésüket köszönjük.
A felvételit három különböző intézményben (épületben) szervezzük, kérjük figyeljenek a beosztásban feltüntetett helyszínre.

NYÍLT NAPOK HELYETT

A jelenlegi járványügyi helyzetben sajnos nem tudjuk megszervezni a november 30-ra és december 1-re tervezett Nyílt napokat, Tantárgyi túrákat.

Az alábbi tájékoztató anyagokkal segítjük az érdeklődőket:

Bemutatkozó videó
Természettudományos képzés
Idegen nyelv
Digitális kultúra
Matematika
Magyar nyelv
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Történelem és társadalomismeret

A pályaválasztási szülői értekezleten elhangzott tájékoztatók anyagai:

Általános tájékoztató
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Idegen nyelv

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ, NYÍLT NAPOK

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Sajnos úgy alakul a járványügyi helyzet, hogy a továbbiakban nem tudjuk személyes jelenléttel megtartani az előkészítőt magyarból, matematikából és angol nyelvből.
A meghirdetett időpontokban  online várjuk a tanulók bejelentkezését. Az első, még személyesen megtartott alkalmon megkapták a tanulók a Google Classroomhoz tartozó kurzus kódot (minden tantárgyhoz külön kódot). Kérjük jelentkezzenek be a diákok a Classroomba, és az ott található Meet linken keresztül egyszerűen tudnak majd csatlakozni az online előkészítőhöz. Kérjük, hogy a következő alkalommal, november 16-án  (magyar és matematika) illetve november 18-án  (angol nyelv), már online jelentkezzenek be. Köszönjük szíves megértésüket.

Szülői értekezlet – november 29. és 30.

Tisztelt Szülők!

Köszönjük szépen jelentkezésüket a nyolcadik osztályosoknak szóló online pályaválasztási szülői értekezletre. A nagyszámú jelentkezés miatt három időpontban tudjuk megszervezni az online  szülői értekezletet.
Időpontok:
1. szülői: 2021. november 29., hétfő, 17:00 óra
2. szülői: 2021. november 29., hétfő, 18:15 óra
3. szülői: 2021. november 30., kedd, 18:00 óra
A jelentkezés sorrendjében osztjuk be a résztvevőket.
A belépéshez szükséges kódokat legkésőbb hétfőn délelőtt küldjük el (a keddi szülői értekezletre is).
Várjuk szeretettel Önöket!

TAGOZATAINK

NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (1 osztály)

MÉDIA SZAK (kommunikáció és újságírás, 1 osztály, 32 fő)

Azonosító kódszáma: 0001

Első idegen nyelv : angol emelt óraszámban (haladó vagy újrakezdő csoport, a csoportba besorolás 2021. májusában szintfelmérő alapján történik)

Második idegen nyelv : 9. évfolyamtól választható: német vagy francia /olasz (francia/olasz közül az a nyelv indul, amelyikre többen jelentkeznek)

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika, és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI
Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI
A szóbeli felvételit megelőzően a diákoknak három tantárgy közül kell választani: média vagy magyar irodalom vagy történelem.

A felvételizők a felvételi vizsgán a választott tantárgybók kapnak kérdéseket. A választott felvételi tantárgyat a felvételi jelentkezési lap
Megjegyzés rovatába kérjük beírni.
Előzetes választás hiányában a kérdezett tantárgyról (média vagy magyar irodalom vagy történelem) a felvételi bizottság dönt.

A vizsga menete:
A választott tantárgy feladatainak megoldására, illetve a média és magyar irodalom választása esetén az előzetes feladatok bemutatására összesen 10-12 perc áll rendelkezésre.
A felvételi követelmények és előzetes feladatok az alábbi linkeken érhetők el.

KÖVETELMÉNY

ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (2 osztály 4 csoportban)

Nyelvi előkészítő évfolyammal indított gimnáziumi képzés.

EMELT SZINTŰ MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS CSOPORT (Angol nyelvi előkészítővel kiegészítve. Angol nyelv oktatása nem kezdő szintről, 16 fő)

Azonosító kódszáma: 0002

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI
Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI

A vizsga menete:

Természettudományos ismeretek felmérése biológia, fizika illetve kémia tantárgyakból.
A természettudományos csoportba jelentkező tanuló a szóbeli vizsgán kémia, biológia, fizika tantárgyhoz kapcsolódó kérdést, feladatot kap.
Nem lehet választani a tantárgyak közül!

A szóbeli vizsga kérdései:
KÖVETELMÉNY

EMELT SZINTŰ ANGOL NYELVI CSOPORTOK (2 csoport, szintfelmérő alapján – kezdő szint nem indul, 32 fő).

Azonosító kódszáma: 0003

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból.

SZÓBELI

Angol nyelvi készség felmérése társalgás és egy beszéltető kép alapján.
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul. A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:

KÖVETELMÉNY

Angol

NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ CSOPORT (haladó szint, 16 fő).

Azonosító kódszáma: 0004

Második idegen nyelv : angol

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból.

SZÓBELI

Német nyelvi készség felmérése társalgás és egy beszéltető kép alapján
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul. A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:

KÖVETELMÉNY

Német

Az írásbeli felvételi vizsgára jelentkezni abban a középiskolában kell, ahol a jelentkező az írásbeli dolgozatot meg kívánja írni.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium általános tantervű magyar és matematika központi írásbeli vizsgát szervez.

Az írásbeli felvételire jelentkezés határideje: 2021. december 3.
Iskolánk azonosító kódszáma: 035253
Telephely kódja: 001

A szakok azonosító kódszáma: 01 média , 02 angol nyelvi előkészítő emelt szintű matematika és természettudományos oktatással, 03 angol nyelvi előkészítő, 04 német nemzetiségi nyelvoktató nyelvi előkészítő

Az iskolánkba történő továbbtanulásra való jelentkezés határideje: 2022. február 18.

A felvételi vizsgák időpontja:
Központi írásbeli : 2022. január 22. (szombat) 10.00, pótfelvételi 2022. január 27. 14.00.
Iskolai szóbeli : 2022. március 4. , 5. 8:30 óra valamint március 8. 14:00 óra.

A felvétel elbírálása az általános iskolai hetedik osztályos év végi, a nyolcadik osztályos félévi eredmények és a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Elutasítjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán nem vesznek részt.

Szóbeli vizsgára az egyes szakokon rangsoroltak első 75%-át hívjuk be.

Pályaválasztási tájékoztató időpontja szülők számára: 2021. november 29. (hétfő).
Helyszín: online előzetes jelentkezés alapján.
Jelentkezés: nyiltszuloi@kdfg.info e-mail címen. A belépési kódot november 28-án küldjük ki az előzetesen jelentkezők részére. Tervezett kezdési időpontok: 17:00, 18:15 óra.
Nyílt napok diákok és szülők számára: 2021. november 30. és december 1. (14.00 Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés)

Felvételi előkészítő: Nyolcadikosoknak magyar nyelvből, matematikából illetve igény szerint idegen nyelvekből (német, angol) előkészítőt tartunk. A felvételi előkészítők szervezése a járványügyi helyzet függvényében változik. A változásokról folyamatosan értesítjük az érdeklődőket.

Felvételi pontok számítása:

Általános iskolai 7. évfolyam év végi, 8. évfolyam félévi átlag:
átlag * 10 pont (max 50 pont) – készségtantárgyak nélkül

Írásbeli magyar: max 50 pont
Írásbeli matematika: max 50 pont
Írásbeli felvételi dolgozatok: max 100 pont
(02 tagozatkód esetében matematika szerint súlyozva)

Szóbeli: max 50 pont

Összesen: 200 pont

Szóbeli vizsgára az egyes szakokon rangsoroltak első 75%-át hívjuk be.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!