FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE (pdf)

TAGOZATAINK

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ NYOLCADIKOSOKNAK

Felvételi előkészítő (pdf)
Jelentkezési lap (pdf)

Magyar nyelvből, matematikából, angol és német nyelvből 2023. novemberétől felvételi előkészítőt szervezünk.

magyarból és matematikából keddi napokon
angol és német nyelvből csütörtöki napokon

Jelentkezési határidő: 2023. október 20., péntek
Jelentkezési lap a gimnázium portáján szerezhető be és a honlapon is megtalálható.

Jelentkezés:
a kitöltött, aláírt jelentkezési lap leadásával és a hozzájárulás befizetésével a gimnáziumban.
A jelentkezetteket várjuk szeretettel az első alkalomra, a tanfolyam indulásáról külön értesítést nem küldünk. Az előkészítők időpontjai megtalálhatók itt.

PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

A pályaválasztási szülői értekezlet időpontja: 2023. november 27. (hétfő). Tervezett kezdési időpont: 17:00
Helyszín: online, https://www.youtube.com/@KispestiDeak

NYÍLT NAPOK DIÁKOK ÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA
November 28. és november 29.regisztráció nem szükséges
(14.00 Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés)

TAGOZATAINK

NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (1 osztály)

MÉDIA SZAK (kommunikáció és újságírás, 1 osztály, 32 fő)

Azonosító kódszáma: 0001

Első idegen nyelv haladó angol (a csoportba besorolás 2024. májusában szintfelmérő alapján történik. Kezdő szint nem indul)

Választható (második) idegen nyelv : német vagy francia /olasz (francia/olasz közül az a nyelv indul, amelyikre többen jelentkeznek)

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika, és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI
Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI

A vizsga két részből áll: projektfeladat bemutatása és egy beszélgetés mely egy általunk adott kép alapján történik.

Az előzetes feladatok bemutatására és a beszélgetésre összesen 10 perc áll rendelkezésre.
A felvételi követelmények és előzetes feladatok az alábbi linkeken érhetők el.

KÖVETELMÉNY

ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (2 osztály 4 csoportban)

Nyelvi előkészítő évfolyammal indított gimnáziumi képzés.

EMELT SZINTŰ MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS CSOPORT (Angol nyelvi előkészítővel kiegészítve. Az angol nyelv oktatása haladó szintről indul, 16 fő)

Azonosító kódszáma: 0003

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI
Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI

A vizsga menete:

Természettudományos ismeretek felmérése biológia, fizika illetve kémia tantárgyakból.
A természettudományos csoportba jelentkező tanulók a szóbeli vizsgán természettudományos tantárgyakhoz (kémia, biológia, fizika) kapcsolódó kérdést, feladatot kapnak.

A szóbeli vizsga kérdései:
KÖVETELMÉNY

EMELT SZINTŰ ANGOL NYELVI CSOPORTOK (2 csoport, szintfelmérő alapján – kezdő szint nem indul, 32 fő).

Azonosító kódszáma: 0002

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból.

SZÓBELI

Angol nyelvi készség felmérése társalgás és képleírás alapján.
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul. A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:

KÖVETELMÉNY

Angol

NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ CSOPORT (haladó szint, 16 fő).

Azonosító kódszáma: 0004

Második idegen nyelv : angol

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból.

SZÓBELI

Német nyelvi készség felmérése társalgás és egy képleírás alapján
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul. A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:

KÖVETELMÉNY

NémetAz írásbeli felvételi vizsgára jelentkezni abban a középiskolában kell, ahol a jelentkező az írásbeli dolgozatot meg kívánja írni.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium általános tantervű magyar és matematika központi írásbeli vizsgát szervez.

Az írásbeli felvételire jelentkezés határideje: 2023. december 1.
Iskolánk azonosító kódszáma: 035253
Telephely kódja: 001

A szakok azonosító kódszáma: 01 média , 03 angol nyelvi előkészítő emelt szintű matematika és természettudományos oktatással, 02 angol nyelvi előkészítő, 04 német nemzetiségi nyelvoktató nyelvi előkészítő

Az iskolánkba történő továbbtanulásra való jelentkezés határideje: 2024. február 21.

A felvételi vizsgák időpontja:
Központi írásbeli : 2024. január 20. (szombat) 10.00, pótfelvételi 2024. január 25. 14.00.
Iskolai szóbeli : 2024. március 7. , 8. 8:30 óra valamint március 12. 14:00 óra.

A felvétel elbírálása az általános iskolai hetedik osztályos év végi, a nyolcadik osztályos félévi eredmények és a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.

Felvételi pontok számítása
általános iskolából hozott pontszám (h)max. 50 pont
központi magyar írásbeli (m)
központi matematika (t)
max. 50 pont
max. 50 pont
szóbeli felvételi (s)max. 50 pont
Felvételi pontszám
h + 2m + 2t + s
max. 300 pont


Azoknak a tanulóknak a jelentkezését elutasítjuk, akik az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán nem vesznek részt.

Szóbeli vizsgára az egyes szakokon rangsoroltak első 75%-át hívjuk be.

Pályaválasztási tájékoztató időpontja szülők számára: 2023. november 27. (hétfő) , 17:00 óra
Helyszín: online, https://www.youtube.com/@KispestiDeak

Nyílt napok diákok és szülők számára: 2023. november 28. és november 29. (14.00 Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés)

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!