FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE (pdf)

TAGOZATAINK

IDEIGLENES FELVÉTELI RANGSOR 2023

A 2023/24-es tanévre 611 tanuló 833 tagozat jelöléssel adta be jelentkezését a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumba. A felvételi eljárás a szóbeli vizsgákkal lezárult. A diákok felvételi rangsora a hozott osztályzatokból, a központi írásbeli vizsga, valamint a szóbeli meghallgatás eredményei alapján készült el.

  • felvételiző tanulók eredményei az alábbi tagozatkódokra kattintva megtekinthetők (a 02-es tagozaton az összpontszám meghatározásánál a matematika írásbeli kétszeres szorzóval szerepelt). Csak azon tanulóknak van eredményük akik részt vettek a szóbeli vizsgán.
  • N – A tanuló nem jelent meg a szóbeli vizsgán vagy nem felelt.
  • n- A tanuló nem érte el a szóbeli meghallgatáshoz szükséges pontszámot
  • 01 – négy évfolyamos média, 02 – öt évfolyamos természettudomány – angol, 03 – öt évfolyamos angol, 04 – öt évfolyamos német nemzetiségi csoport
  • Ideiglenes rangsorok:
01020304

Felhívjuk a figyelmet, hogy a végleges felvételi döntés határideje 2023. április 21. Eddig az időpontig az ideiglenes felvételi jegyzék – az esetleges visszalépések függvényében – módosulhat.

SZÓBELI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Jelentkezők!

2023.03.02-03.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szóbeli vizsgára azokat a jelentkezőket hívjuk be, akik a hozott pontokból és az írásbeli eredményekből elérték a következő pontszámot:

0001 tagozat: 102 pont
0002 tagozat: 100 pont
0003 tagozat: 104 pont
0004 tagozat: 98 pont

A korábbi évek eredményeit figyelembe véve ezen pontszámok alatt, maximális szóbeli eredménnyel sem érhető el a bejutási ponthatár.

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgára hozzák magukkal a magyar és matematika füzetet, az ellenőrző könyvet (digitális napló esetén a félévi értesítőt)! A német nemzetiségi csoportba jelentkező tanulók német írásbeli tesztet töltenek ki a szóbeli beszélgetés után. Ennek időtartama kb. 35 perc. Tájékoztató:  Letöltés (.pdf)

A szóbeli meghallgatásra behívott tanulók listája és a szóbeli meghallgatások időpontjai: Letöltés (.pdf)
A szóbeli meghallgatások időpontjai oktatási azonosító szerint rendezve: Letöltés (.pdf)
Jelölések: Cs-csütörtök, P-péntek, 01-média, 02-természettudományos, 03-angol, 04-német nemzetiségi csoport

A média (01) csoportba jelentkezett tanulók választhattak felvételi tantárgyat.
Kódok: 01-es tagozat esetén I-irodalom, M-média, T-történelem 
Előzetes választás (jelölés) hiányában a kérdezett tantárgy meghatározása a jelentkezések arányában történt.

Időpontot módosítani a felvételizők nagy létszáma és a felvételi tantárgyak sokszínűsége miatt nem áll módunkban.

02 tagozatra jelentkezők összpontszámának számításánál a matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval szerepel. (magyar + 2*matematika)*100/150.
(Piros színnel ÖSSZ2 néven szerepel)

01, 03, 04 tagozatok esetében a Kék színű ÖSSZ mező az érvényes.

Felvételi pontok számítása:
1. Általános iskolai 7. évfolyam évvégi, 8. évfolyam félévi átlag: átlag * 10 pont (max 50 pont) (készségtantárgyak nélkül)
2. Írásbeli magyar: max 50 pont
3. Írásbeli matematika: max 50 pont. Írásbeli felvételi dolgozatok: max 100 pont (02 tagozatkód esetében matematika szerint súlyozva)
4. Szóbeli: max 50 pont.
Összesen: 200 pont

A FELVÉTELI DOLGOZATOK MEGTEKINTÉSE

Valamennyi dolgozatot a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban lehet megtekinteni, függetlenül attól, hogy melyik helyszínen írta a tanuló a felvételit.

Időpont: 2023. január 27. – előre meghatározott sorrendben (Megtekintési sorrend letöltése)

Kérjük, hogy a dolgozatokat megtekintéskor fényképezzék le.  A magas jelentkezési létszám miatt, nincsen lehetőség helyben a dolgozatokat összehasonlítani a javítási-értékelési útmutatóval, illetve fénymásolatot készíteni nem tudunk.

ÉSZREVÉTEL, FELLEBBEZÉS

A megtekintést követő munkanapon 16:00 óráig, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén, észrevételt lehet tenni az értékelésre.

Ennek időpontja:     2023. január 30. , hétfő, 8:00-16:00.

Helyszíne:                 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Észrevételezési nyomtatvány letöltése (.pdf) (.docx)

A pótló írásbeli vizsgát 2023. január 31-én 14.00 órától szervezzük. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Az észrevételeket – a kifogásolt rész megjelölésével – a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA TÁJÉKOZTATÓ

A középfokú beiskolázás központi írásbeli vizsgáival kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az írásbeli vizsgák kezdésének időpontja egységesen 2023. január 21-én (szombat) 10 óra.

A vizsga 2×45 percet vesz igénybe (kivéve a mentességeket). Megjelenés 30 perccel a vizsga megkezdése előtt.

A központi írásbeli vizsga lebonyolítása: 

– A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal hozniuk.
– A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
– A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
– A vizsga feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

– A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése 2023.01.27. 8:00-16:00 külön beosztás szerint.
– A hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeiket 2023.01.30-án tehetik meg 8:00-16:00 között.

A központi írásbeli vizsgára jelentkező tanulók beosztása: Letöltés (.pdf )

Tisztelt Szülők, Kísérők!

Kérjük, hogy a felvételi vizsgára a tanuló hozza magával a diákigazolványát vagy a személyi igazolványát.
Kérjük, hogy a gimnázium bejáratáig kísérjék a 8. osztályos tanulókat. Az épületbe kizárólag a felvételiző tanulók léphetnek be. Megértésüket köszönjük.
A felvételit két különböző intézményben (épületben) szervezzük, kérjük figyeljenek a beosztásban feltüntetett helyszínre
.

Helyszínek:

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium (1192 Budapest, Gutenberg krt. 6.)
Károlyi Mihály Gimnázium (1191 Budapest Simonyi Zsigmond u. 33.)

PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

A pályaválasztási szülői értekezlet időpontja: 2022. november 28. (hétfő). Tervezett kezdési időpontok: 17:00 illetve 18:15.
Helyszín: online előzetes jelentkezés alapján. Jelentkezni a nyiltszuloi@kdfg.info e-mail címen lehet. A belépési kódot november 28-án küldjük ki az előzetesen jelentkezők részére.

Az előadáson bemutatott prezentációk:

Általános tájékoztató
Digitális kultúra


NYÍLT NAPOK DIÁKOK ÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA
November 29. és november 30.regisztráció nem szükséges
(14.00 Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés)

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ NYOLCADIKOSOKNAK

Felvételi előkészítő (pdf)
Jelentkezési lap (pdf)

Magyar nyelvből, matematikából, angol és német nyelvből 2022. novemberétől felvételi előkészítőt szervezünk. Személyes részvétellel tervezzük, amennyiben ezt a járványügyi helyzet lehetővé teszi.

magyarból és matematikából keddi napokon
angol és német nyelvből csütörtöki napokon

Jelentkezési határidő: 2022. október 21., péntek
Jelentkezési lap a gimnázium portáján szerezhető be és a honlapon is megtalálható.

Jelentkezés:
a kitöltött, aláírt jelentkezési lap leadásával és a hozzájárulás befizetésével a gimnáziumban.
A jelentkezetteket várjuk szeretettel az első alkalomra, a tanfolyam indulásáról külön értesítést nem küldünk.

TAGOZATAINK

NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (1 osztály)

MÉDIA SZAK (kommunikáció és újságírás, 1 osztály, 32 fő)

Azonosító kódszáma: 0001

Első idegen nyelv : angol emelt óraszámban (a csoportba besorolás 2023. májusában szintfelmérő alapján történik. Kezdő szint nem indul)

Második idegen nyelv : 9. évfolyamtól választható: német vagy francia /olasz (francia/olasz közül az a nyelv indul, amelyikre többen jelentkeznek)

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika, és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI
Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI
A szóbeli felvételit megelőzően a diákoknak három tantárgy közül kell választani: média vagy magyar irodalom vagy történelem.

A felvételizők a felvételi vizsgán a választott tantárgybók kapnak kérdéseket. A választott felvételi tantárgyat a felvételi jelentkezési lap
Megjegyzés rovatába kérjük beírni.
Előzetes választás hiányában a kérdezett tantárgyról (média vagy magyar irodalom vagy történelem) a felvételi bizottság dönt.

A vizsga menete:
A választott tantárgy feladatainak megoldására, illetve a média és magyar irodalom választása esetén az előzetes feladatok bemutatására összesen 10-12 perc áll rendelkezésre.
A felvételi követelmények és előzetes feladatok az alábbi linkeken érhetők el.

KÖVETELMÉNY

ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS (2 osztály 4 csoportban)

Nyelvi előkészítő évfolyammal indított gimnáziumi képzés.

EMELT SZINTŰ MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS CSOPORT (Angol nyelvi előkészítővel kiegészítve. Angol nyelv oktatása nem kezdő szintről, 16 fő)

Azonosító kódszáma: 0002

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI
Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból

SZÓBELI

A vizsga menete:

Természettudományos ismeretek felmérése biológia, fizika illetve kémia tantárgyakból.
A természettudományos csoportba jelentkező tanuló a szóbeli vizsgán kémia, biológia, fizika tantárgyhoz kapcsolódó kérdést, feladatot kap.
Nem lehet választani a tantárgyak közül!

A szóbeli vizsga kérdései:
KÖVETELMÉNY

EMELT SZINTŰ ANGOL NYELVI CSOPORTOK (2 csoport, szintfelmérő alapján – kezdő szint nem indul, 32 fő).

Azonosító kódszáma: 0003

Második idegen nyelv : 9Ny. évfolyamtól választható német , francia vagy orosz

11. és 12. évfolyamon emelt szintű oktatás választható: magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A kötelező érettségi tárgyakon felül, szabadon választható órákon érettségire való felkészítés folyik természettudományos tárgyakból, informatikából, művészettörténetből és testnevelésből.

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból.

SZÓBELI

Angol nyelvi készség felmérése társalgás és egy beszéltető kép alapján.
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul. A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:

KÖVETELMÉNY

Angol

NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ CSOPORT (haladó szint, 16 fő).

Azonosító kódszáma: 0004

Második idegen nyelv : angol

FELVÉTELI:

ÍRÁSBELI

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból.

SZÓBELI

Német nyelvi készség felmérése társalgás és egy beszéltető kép alapján
Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul. A nyelvtani követelmény és társalgási témakörök az alábbi linken találhatók:

KÖVETELMÉNY

Német

Az írásbeli felvételi vizsgára jelentkezni abban a középiskolában kell, ahol a jelentkező az írásbeli dolgozatot meg kívánja írni.

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium általános tantervű magyar és matematika központi írásbeli vizsgát szervez.

Az írásbeli felvételire jelentkezés határideje: 2022. december 2.
Iskolánk azonosító kódszáma: 035253
Telephely kódja: 001

A szakok azonosító kódszáma: 01 média , 02 angol nyelvi előkészítő emelt szintű matematika és természettudományos oktatással, 03 angol nyelvi előkészítő, 04 német nemzetiségi nyelvoktató nyelvi előkészítő

Az iskolánkba történő továbbtanulásra való jelentkezés határideje: 2023. február 22.

A felvételi vizsgák időpontja:
Központi írásbeli : 2023. január 21. (szombat) 10.00, pótfelvételi 2023. január 26. 14.00.
Iskolai szóbeli : 2023. március 2. , 3. 8:30 óra valamint március 7. 14:00 óra.

A felvétel elbírálása az általános iskolai hetedik osztályos év végi, a nyolcadik osztályos félévi eredmények és a felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik.
Elutasítjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán nem vesznek részt.

Szóbeli vizsgára az egyes szakokon rangsoroltak első 75%-át hívjuk be.

Pályaválasztási tájékoztató időpontja szülők számára: 2022. november 28. (hétfő) .
Helyszín: online előzetes jelentkezés alapján.
Jelentkezés: nyiltszuloi@kdfg.info e-mail címen. A belépési kódot november 27-én küldjük ki az előzetesen jelentkezők részére. Tervezett kezdési időpontok: 17:00, 18:15 óra.
Nyílt napok diákok és szülők számára: 2022. november 29. és november 30. (14.00 Fórum általános iskolások részére (szaktanári tájékoztató, tantermi túra, filmvetítés)

Felvételi előkészítő: Nyolcadikosoknak magyar nyelvből, matematikából illetve igény szerint idegen nyelvekből (német, angol) előkészítőt tartunk. A felvételi előkészítők szervezése a járványügyi helyzet függvényében változik. A változásokról folyamatosan értesítjük az érdeklődőket.

Felvételi pontok számítása:

Általános iskolai 7. évfolyam év végi, 8. évfolyam félévi átlag:
átlag * 10 pont (max 50 pont) – készségtantárgyak nélkül

Írásbeli magyar: max 50 pont
Írásbeli matematika: max 50 pont
Írásbeli felvételi dolgozatok: max 100 pont
(02 tagozatkód esetében matematika szerint súlyozva)

Szóbeli: max 50 pont

Összesen: 200 pont

Szóbeli vizsgára az egyes szakokon rangsoroltak első 75%-át hívjuk be.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!