AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL

Törvényi háttere:

Magyarország Kormányának a 2011. december 23-án elfogadott, nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvénye szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához 50 (ötven) óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk.

Az iskolai közösségi szolgálat célja:

Ez a közösségi szolgálat, a tanulók olyan különböző készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz, mely hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat életük során jól hasznosíthatják.
A közösségi szolgálattal azt szeretnénk elérni, hogy a tanuló olyan szemlélettel lépjen a felnőtt életbe, hogy érezze a felelősséget, képes legyen segítően tevékenykedni, a közösségért tenni. Ezeken a nemes eszméken túl a tanuló hasznára válhat ez a program, hiszen lehetőség nyílhat megismerni számos munkahelyet, tevékenységek sorát, amelyekben tapasztalatokat szerezhet, megtudhatja, melyek azok a területek, ahol megállja a helyét, és esetleg ez által könnyebben tud dönteni, milyen pályát válasszon. Bízunk benne, hogy a program kapcsán a tanuló olyan események, tevékenységek részese lesz, melyek maradandó élményekkel gazdagítják az életét.
Fejleszti a tanulók kritikus gondolkodását, érzelmi intelligenciáját, önbizalmát, felelősségvállalás,
felelős döntéshozatalát, szociális érzékenységét, kommunikációs és együttműködési készségét,  
empátiáját, probléma-megoldási és konfliktuskezelési készségét.

Célunk, hogy önkéntességre neveljük diákjainkat a program segítségével. Emellett a diákok önértékelését és reflexiós képességét szeretnénk továbbfejleszteni, hogy lehetőséget és segítséget adjunk a fiataloknak, hogy „másokért élő emberekké” váljanak.

Az iskolai közösségi szolgálat teljesítése:
 
Az iskolai közösségi szolgálat sokféleképpen megvalósítható tevékenység, mely megvalósulási helyétől és formájától függetlenül a közösség érdekét is szolgálja az egyén személyiségének fejlesztése mellett.
Lényeges szerepet játszik a szolgálati terület választhatósága.
Az 50 órát, – amiből legfeljebb 5 óra bevezető és 5 óra befejező, levezető óra lehet – több projekt keretében, több év alatt is lehet teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot is ki lehet próbálni. Arra is van lehetőség, hogy a tanuló az 50 órát egy nagy projekt révén vagy több év alatt lefutó program keretében teljesítse.
A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe. A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezheti a tevékenységet.

18. életévét be nem töltött tanuló 20.00 óra és 6.00 óra között nem dolgozhat
– Közösségi szolgálatban napi 3 órát és heti 12 órát dolgozhat maximum
– külföldön nem végezhető önkéntes tevékenység

Az iskolai közösségi szolgálat tevékenységeinek főbb területei:
a) egészségügyi,
b) szociális és jótékonysági,
c) oktatási, 
d) kulturális és közösségi,
e) környezet- és természetvédelemi, 
f) polgári és katasztrófavédelmi,
g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

A közösségi szolgálat dokumentálása

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A napló további fontos részét képezi, hogy a tanuló leírja a tapasztalatait, élményeit, magát a tevékenységet. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni, mert előfordulhat, hogy csak innen értesülünk arról, ha valamilyen probléma adódott, vagy nem válnak valóra az elgondolások. A fogadó helyen érdemes vezetni a következő foglalkozás időpontját is, hogy a fogadó helyen lévő idős vagy fogyatékos emberek számára kiszámítható legyen a tanulók érkezése, jelenléte életükben. Külön gondot kell fordítani arra is, ha valamilyen ok miatt a tanuló az előre jelzett időpontban mégsem tud megjelenni, erről értesítést kapjanak az érintettek.

További információkat a www.kozossegi.ofi.hu honlapon lehet beszerezni.

Fogadó intézmények listája: Letöltés (.pdf)