KÖZZÉTÉTELI LISTA

PEDAGÓGIAI PROGRAM

 Pedagógiai program 2023 (PDF, 1081 kB)
 Pedagógiai program 2020 (PDF, 1914 kB)
Pedagógiai program 2018 (PDF, 2179 kB)
 Pedagógiai program 2016 (PDF, 733 kB)

Környezeti nevelési program (PDF, 714 kB)

HELYI TANTERV 2018, 2020

 Nappali tagozat 2018 (PDF, 4795 kB)
 Esti tagozat 2018 (PDF, 2743 kB)
Nappali tagozat 2020 (PDF, 10438 kB)
Esti tagozat 2020 (PDF, 4703 kB)

HELYI TANTERV 2013

 Helyi tanterv 2013 (PDF, 4873 kB)

HÁZIREND
 Házirend (PDF, 211 kB)

ETIKAI KÓDEX
 Etikai kódex (PDF, 40 kB)

SZMSZ
 SZMSZ (PDF, 612 kB)

 Fegyelmi eljárás (PDF, 58 kB)
 Panaszkezelési szabályzat (PDF, 217 kB)

 NOKS minősítési szabályzat
 NOKS indikátorok

Az országos mérés-értékelés eredményei:

Iskolai tanév helyi rendje

 Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 2022/23

Munkaterv a 2023/24-es tanévre

Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: angolból 1 fő, franciából 1 fő főiskolai végzettséggel, a többiek egyetemi végzettséggel látják el a szaktárgyi órákat. Tantárgyi bontásban:

Magyar: 5 fő
Történelem: 4 fő
Angol: 8 fő
Német: 7 fő
Francia: 2 fő
Orosz: 3 fő
Matematika: 9 fő
Fizika: 3 fő
Kémia: 2 fő
Biológia: 3 fő
Földrajz: 2 fő
Informatika: 4 fő
Testnevelés: 4 fő
Ének-zene: 1 fő
Rajz, művészettörténet: 2 fő
Médiaismeret: 2 fő
Társadalomismeret: 1 fő

Nevelő, oktató munkát segítők száma: 12 fő

Ügyviteli dolgozó: 2
Portás: 2 fő
Takarító: 1 fő
Karbantartó: 2 fő
Rendszergazda: 1 fő
Laboráns: 3 fő
Könyvtáros:: 1 fő

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK


Adatlap a leendő 9. évfolyam részére
Átvételi kérelem
Osztályozó vizsga kérelem
Együttműködési megállapodás közösségi szolgálat
Felmentési kérelem nyelvórák látogatása alól
Felmentési kérelem testnevelés óra alól