Bankszámlaszámunk: 11996217-06090236-10000001
Adószámunk: 18078549-1-43

Tájékoztató az alapítványról

A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány Alapító Okirata 1995. november 16-án keletkezett, melyet a Fővárosi Bíróság 1996. január 30-án 5921. sorszám alatt bejegyzett. Az Alapítvány Alapító Okiratát a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény alapján módosítani kellett, így

 1. Az Alapítvány célja a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium nevelő-oktató tevékenységének segítése, a Gimnáziumban folyó szaktárgyi és pedagógiai munka színvonalának emelése. Ennek érdekében az alapítvány támogatja
 • az oktatás tárgyi feltételeinek javítását, az oktatástechnikai eszközök gyarapítását és korszerűsítését;
 • az anyanyelvi és népi kultúra ápolását, valamint az anyanyelvi illetve a nyelvi képzés színvonalát, emelő törekvéseket, kezdeményezéseket;
 • a Gimnáziumban folyó fakultatív oktatást, ennek keretében megvalósuló gyakorlati oktatás feltételeinek javítását;
 • a diákok számára tanulmányi versenyek kiírását és díjazását;
 • egyének, illetve kollektívák (pld. osztályközösség) belföldi és külföldi nyelvi, szakmai tanulmányútjait;
 • a diákok sportolási, táborozási és egyéb kulturális, szabadidős tevékenységét, matematika és régésztábor szervezését és lebonyolítását;
 • pályázatok benyújtásával, ösztöndíjak folyósításával, tanulók és tanárok tanulmányi, szakmai, pedagógiai továbbképzését, szakmai, módszertani kultúrájuk emelését;
 • kiemelkedő tanulmányi, illetve közösségi munkát végző tanulók jutalmazását;
 • végső szükség esetén a Gimnázium működéséhez való hozzájárulást;

2. E célok elérése érdekében az Alapítvány szervein keresztül

 • nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységet végez, különösen szakköröket, előadásokat szervez, szakemberek támogatásával segíti a diákok és tanárok felkészülését;
 • kulturális tevékenységet végez, ennek keretében a fontosabb évfordulókra figyelemmel helyismereti, irodalmi, egyéb művészeti vetélkedőket, szavalóversenyt szervez;
 • kulturális örökség megóvása érdekében feldolgozza a budapesti Wekerle telep történetét, a diákokkal és tanárokkal együttműködve támogatja a helyi műemlékek megóvását, diákkörök szervezésével közreműködik a hagyományok ápolásában, a műemlékek megóvásában és karbantartásában;
 • a természetvédelem és állatvédelem körében diákköröket, természetjáró csoportokat szervez a növények és állatok megmentése, természeti kincsek megóvása érdekében;
 • gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet végez a diákok számára a felvilágosító előadások, rendezvények, vetélkedők szervezésével, anyagilag és szakmailag támogatja a diákönkormányzatot és érdekképviseletet;
 • sporttevékenységet végez a diákok és a tanárok számára szervezendő sportrendezvényekkel, megszervezi a gimnáziumi sportudvar létrehozását és működteti azt.

A rendelkezésünkre álló összeg változó (évente kb. 1 000 000, -1 500.00 Ft) ebből az informatika oktatás feltételeinek javításához, jól tanuló diákok jutalmazásához, táborok, projektek költségeihez, jutalomkönyvek biztosításához, sportfelszerelések, a médiaoktatáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez nyújtunk segítséget.

KÖSZÖNET

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a 2021-as évben személyi jövedelemadójuk 1 % – át felajánlották a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítványnak. A befolyt összegből támogattuk az iskolai projektek megvalósítását, a kiemelkedő tanulmányi munkát végző tanulók jutalmazását. Hozzájárultunk az oktató-nevelő munka körülményeinek javításához. Projektorokat, számítógépeket, sportfelszereléseket vásároltunk a diákok számára, korszerűsítettük a média oktatás technikai felszereltségét.

Reméljük, hogy céljaink megvalósítása érdekében jövőre is támogatják alapítványunkat.

Adószámunk: 18078549-1-43

A gimnázium vezetősége,
A Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány kuratóriuma