Gimnáziumunk 2014 óta vesz részt az Országgyűlési Múzeum által szervezett Demokráciajátékon. Idén, 2023. október 05-én a nyolcadik alkalommal vett részt gimnáziumunk (a játékon az alábbi gimnáziumok szerepeltek: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium,  Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium,  Lauder Javne Iskola).

Iskolánkat ebben a tanévben a 11. évfolyamos, történelem fakultációs diákok képviselték.  A program célja aktivizálni, bevonni a diákokat például a képviselők, jegyzők, Házelnök, frakcióvezetők munkájának megismerésébe, az Országgyűlés törvényalkotó munkájának modellezése által. A program távlati célja, hogy a diákok érdeklődjenek a közélet iránt, merjenek véleményt nyilvánítani és kulturált diskurzust folytatni különböző, őket is érintő témákról, ezáltal a jövőben felelős állampolgárként élhessenek.

A program előzetes felkészülést kíván, melynek során a diákok bővíthetik kommunikációs és érveléstechnikai ismereteiket, részletesen megismerkednek a törvényjavaslat témakörével, adatokat gyűjtenek, megválasztják a párt tisztségviselőit. A téma megbeszélése iskolai felkészüléssel kezdődik, melynek során a csoportok megismerkednek az országgyűlés működésével, és felkészültek a vitára.

A négy fiktív párt (a csoport a Jövő Nyárért Egyesülés nevű párt volt) modellezi a mai országgyűlést, akik a program/játék során megvitatnak egy törvényjavaslatot (idei téma: népegészségügy-dohányzás, alkoholfogyasztás, mindennapi testnevelés, felnőttkori sport). A program során a négy csoport mindegyike egy-egy pártot jelenít meg, és igyekszik a magáévá tenni a párt gondolkodásmódját, értékrendjét, kapcsolatrendszerét.

A játék egyfajta szerepjáték, ahol a diákcsoportoknak megadott gondolkodásmóddal kell azonosulni, és megadott elvek alapján kell érvrendszereket felállítani, és parlamenti vitában részt venni. A játék helyet ad a szakpolitikai vitán túl (bizottsági ülés modellezése) a pártok közötti vitának is (plenáris ülés vitája). A játék végén szavazásra kerül sor, ahol a törvényjavaslat részben vagy egészben (az ellenzéki vagy a kormánypártoknak köszönhetően) elfogadására kerül sor. A program végén a résztvevő csoportok sajtótájékoztatót tartanak, ahol értékelik az eredményeket, és a nap kisebb-nagyobb kudarcait.

Idén diákjaink nagyon komolyan vették a játékot. Hosszas előkészítő munkával felkészültek, beleélték magukat a szerepbe/szerepükbe, a párt program pontjaink utána néztek, kutattak a témákban (pl. természetvédelem, vidékfejlesztés, bio-étkezés, állatvédelem, méltányos kereskedelem stb.) A játék során is végig nagyon kreatívak, ötletesek, aktívak voltak, végig szerepben maradtak, bátran, szellemesen, kiválóan kommunikáltak. Öröm volt őket nézni.

Itt olvasható a nap rövid leírása.

Demokráciajáték 2023