Általános információk

A középfokú intézménybe a 2022/2023. tanévre történő beiratkozás időpontja:
2022. június 23. (csütörtök)
A szülőknek a beiratkozás napján személyesen meg kell jelenni a középfokú intézményben. A gyermek személyi igazolványát, az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványát, valamint a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát a beiratkozáskor be kell mutatni.


A beiratkozáshoz szükséges adatok azonban előzetesen, a KRÉTA rendszeren keresztül is megadhatók az intézmény számára, gyorsítva ezzel a középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamatát.

A szülőknek az előzetes, elektronikus adatbeküldésre június 15. és 2022. június 20. közötti időszakban van lehetősége.

Kréta elektronikus ügyintézés leírás

Beiratkozás középfokú intézménybe 2022.